53-WHD

Czujniki rezystancyjne płaszczowe z osłonami do spawania

Płaszczowe czujniki rezystancyjne z osłonami procesowymi do spawania (53-WHD) używane są do pomiarów temperatury    w mediach ciekłych i gazowych, takich jak: powietrze, para wodna, woda, oleje itp. o dużej prędkości przepływu i wysokim ciśnieniu. materiał osłony termometrycznej dobierany jest do warunków pracy, temperatury i odporności chemicznej. Specjalne wykonania osłon umożliwiają pomiar temperatury w warunkach wysokiego ciśnienia do 700 bar. Czujniki takiej konstrukcji posiadają wymienny pomiarowy wkład płaszczowy.

Więcej

 

Czujniki z osłoną termometryczną typu D często stosowane są     w liniach, instalacjach wysokociśnieniowych i miejscach,               w których występują wysokie prędkości przepływu.

Procesowe osłony termometryczne standardowo są dostępne o średnicy  24h7 i 18h7 i można je instalować  bezpośrednio          w instalacjach procesowych.

Istotnym elementem konstrukcyjnym czujnika jest osłona termometryczna, wysokociśnieniowa z wysokogatunkowej stali, która spawana do przygotowanym procesie miejsca montażowego.

Dobór osłony termometrycznej zależny jest od warunków  przestrzennych w miejscu instalacji, a także wymagań podyktowanych temperaturą, ciśnieniem, przepływem oraz odpornością chemiczną.

Standardowe wartości wytrzymałości można odczytać                    z diagramów normy DIN 43772.

W szczególności należy dokładnie rozważyć kwestię odporności chemicznej względem mierzonego medium. Często tylko testy na obiekcie dostarczą wiarygodnych informacji, a niewielkie zanieczyszczenia w otaczających mediach mogą mieć znaczący wpływ na działanie osłony termometrycznej w danym środowisku.

Do zastosowań specjalnych (wysoka precyzja, stabilność długoterminowa itp.) zalecamy używanie precyzyjnych sensorów   o zawężonej tolerancji. Wartości rezystancji i tolerancje naszych termometrów rezystancyjnych są zgodne z normą EN 60751.

Główne obszary zastosowania (53-WHD)