Imprint

PROVIDER

Guenther Polska Sp. z o.o.
Ul. Wrocławska 27C
50-095 Długołęka
Telefon: +48 71 352 70 70
Fax: +48 71 352 70 71
Polska

www.guenther.com.pl
biuro@guenther.com.pl

 

NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ NIP

PL8951906589

  

UWAGI PRAWNE DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Guenther Polska Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane na tej stronie były poprawne i aktualne. Nie można jednak całkowicie wykluczyć błędów i dwuznaczności. Guenther Polska Sp. z o.o. nie ponosi zatem żadnej odpowiedzialności za poprawność, kompletność, jakość lub aktualność przekazywanych informacji. Guenther Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty materialne lub niematerialne spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez wykorzystanie lub niewykorzystanie oferowanych informacji lub przez wykorzystanie niepełnych lub błędnych informacji, chyba że można udowodnić, że firma jest winna umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Dotyczy to również oprogramowania oferowanego do pobrania jako bezpłatne.

Guenther Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części lub całości treści Witryny bez specjalnego powiadomienia lub do wycofania Witryny tymczasowo lub na stałe.

Odpowiedzialność za „treści stron trzecich”, do których można dotrzeć na przykład poprzez bezpośrednie lub pośrednie linki do innych dostawców, zakłada między innymi pozytywną znajomość treści niezgodnych z prawem lub podlegających karze. „Treści stron trzecich” są odpowiednio oznaczone. Guenther Polska Sp. z o.o. nie ma żadnego wpływu na „treści stron trzecich” i nie zawłaszcza ich jako własnego. Guenther Polska Sp. z o.o. nie ma wiedzy na temat nielegalnych lub obraźliwych materiałów na stronach internetowych podmiotów zewnętrznych. Jeżeli jakiekolwiek połączone strony internetowe podmiotów zewnętrznych zawierają materiały niezgodne z prawem lub obraźliwe, Guenther Polska Sp. z o.o. wyraźnie odcina się od tych materiałów.

UWAGI PRAWNE DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH

Strona internetowa Guenther Polska jest chroniona prawami autorskimi. Zawartość tej strony objęta jest prawem autorskim i innymi prawami ochrony własności intelektualnej. Nie może być kopiowana, przetwarzana, zmieniana lub udostępniania osobom trzecim w jakiejkolwiek formie bez wyraźnej pisemnej zgody Guenther Polska. Niektóre strony zawierają również obrazy i materiały, które mogą być przedmiotem praw autorskich osób trzecich. Wszelkie prawa zastrzeżone.