Home INFORMACJE TECHNICZNE Szkolenia - zapraszamy do udziału!

Szkolenia - zapraszamy do udziału!

Temperatura jest jedną z najczęściej mierzonych wielkości fizycznych w przemyśle. W aplikacjach, gdzie jest główną zmienną procesową, w zależności od jej wartości prowadzona jest regulacja czy rejestracja stanowiąca      o jakości końcowej wyrobu (produktu, półproduktu itp.). Temperatura mierzona jest również jako wielkość pomocnicza, od wartości której korygowane są wyniki w pomiarach przepływu, pH, konduktywności i innych. 

Różnorodność zastosowań przekłada się na różnorodność wykonań czujników pomiarowych, zarówno pod względem konstrukcyjnym jak i charakterystyki pomiarowej.

Firma Guenther Polska prowadzi szkolenia dotyczące pomiarów i czujników temperatury powszechnie stosowanych w przemyśle, czujników rezystancyjnych  jak Pt100, Pt1000 oraz termoparowych.

Terminarz i informacje o szkoleniach podstawowych znajdują się na stronie internetowej, szkolenia dedykowane jak np. dotyczące pomiarów temperatury wg Norm CQI czy AMS  prowadzone są w uzgodnionym miejscu i czasie.

 

Temat

"Podstawy działania i użytkowania czujników temperatury na instalacjach przemysłowych."

Termin szkolenia

Data: Październik 2024r.

Czas trwania

Szkolenie 2-dniowe

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy Guenther Polska Sp z o.o. Długołęka /k. Wrocławia, ul. Wrocławska 27C, 55-095 Długołęka

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wprowadzenie i  usystematyzowanie wiedzy z zakresu pomiaru temperatury w przemyśle. Nabycie nowych kompetencji związanych z pomiarami czujnikami rezystancyjnymi (Pt100/Pt1000 itp.)            oraz termoparowymi.  

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się zawodowo lub zainteresowanych pomiarami temperatury w przemyśle, doborem, selekcją i eksploatacją czujników temperatury oraz akcesoriów montażowych.                Przedstawiane i omawiane są układy pomiarowe dla czujników rezystancyjnych oraz termoparowych.

Program szkolenia

Program szkolenia obejmie tematy związane z budową i charakterystyką czujników, właściwościami pomiarowymi, sposobami ich łączenia oraz charakterystyką pracy torów pomiarowych. Poruszane są istotne zagadnienia dla przewodów łączeniowych oraz podstawowe z zakresu przetworników temperatury. 

Uczestnicy będą mieć możliwość zapoznania się z metodologią wzorcowania czujników temperatury w akredytowanym laboratorium pomiarowym PCA oraz zapoznają się z metodami weryfikacji poprawności działania urządzeń służących do procesów obróbki cieplnej.

Wymagania

Podstawowe wiadomości z zakresu pomiaru rezystancji i napięcia mile wiedziana. Do przystąpienia do szkolenie nie są wymagane żadne wcześniejsze szkolenia tematyczne związane z pomiarami.

Program szkolenia

Program zamieszczony jest w załączniku -> więcej informacji

Koszty

Szkolenie odpłatne.

Informacje dotyczące kosztów szkolenia, hotelu i innych spraw organizacyjnych udzielane są dla zainteresowanych.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o zgłoszenie się na adres e-mail:  paulina.krakowska@guenther.com.pl