Home INFORMACJE TECHNICZNE Termometry rezystancyjne 5. Wartości podstawowe rezystancji zgodnie z normą DIN EN 60751

INFORMACJE TECHNICZNE

5. Wartości podstawowe rezystancji zgodnie z normą DIN EN 60751

Norma nakłada następujące związki pomiędzy temperaturą, a oporem elektrycznym:

Dla temperatur między -200°C, a 0°C:

Rt = R0 (1 + At +Bt2 + C (t-100°C) t3)

Dla temperatur między 0°C a 850°C:

Rt = R0 (1 + At + Bt2)

W przypadku powszechnie stosowanych w branży czujników platynowych powyższe równania wykorzystują następujące stałe:

A = 3,9083 *10-3 °C-1
B = -5,775 * 10-7 °C-2
C = -4,183 * 10-12 °C-4

Współczynnik temperatury a dla powyższych termometrów oporowych określa się następująco:

a = (R100- R0)(100 * R0)-1 = i ma wartość liczbową 0,00385°C-1

R100:  rezystancja przy 100°C
R0:  rezystancja przy 0°C