Home Produkty

Produkty

Ja­ko czołowy pro­du­cent urzą­dzeń do po­mia­ru tem­pe­ra­tu­ry, ofe­ru­je­my na­szym Klien­tom du­żą róż­no­rod­ność pro­duk­tów. Na­sze czuj­ni­ki temperatury z sondą powstają już od po­nad 50 lat. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu w zakresie ich budowy oraz dostosowania do różnych warunków pracy produkty te znajdują za­sto­so­wa­nie w róż­nych ga­łę­ziach prze­my­słu.

W odpowiedzi na indywidualne potrzeby i oczekiwania Klientów naszej firmy proponujemy, poza różnego rodzaju standardową aparaturą i oprzyrządowaniem, możliwość składania zamówień specjalnych. Na Państwa życzenie wykonujemy produkty dostosowane do indywidualnych wymogów technicznych — wystarczy, że dowiemy się, jakie zastosowanie ma mieć dany czujnik temperatury z sondą.

Produkty dostępne w naszej ofercie wyróżniają się wysoką jakością wykonania i bezpieczeństwa. Potwierdzeniem naszej solidności są krajowe i międzynarodowe normy, spełniane przez oferowane wyroby.

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą oraz kontaktu w celu omówienia współpracy. W razie wątpliwości możemy pomóc w wyborze czujnika temperatury sondą oraz innych oferowanych produktów, m.in. akcesoriów montażowych czy ceramiki technicznej.