Home Meta-Nawigacja (Stopka) POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności

USTAWIENIA PRYWATNOŚCI

W tym miejscu można, w dowolnym momencie, zmienić wybrane ustawienia ochrony danych:

Organem odpowiedzialnym w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności podstawowego rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO), jest:

Guenther Polska Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 27 C

55-095 Długołęka

Polska 

Telefon: +48 71 352 70 70

Fax: +48 71 352 70 71

E-Mail: biuro@guenther.com.pl 

www.guenther.com.pl

Twoje prawa:

Informujemy, że w ramach Naszej polityki prywatności przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo do informacji o przechowywanych danych oraz ich przetwarzaniu,
 • możliwość korekty nieprawidłowych danych osobowych,
 • prawo do usunięcie przechowywanych danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie mamy jeszcze możliwości usunięcia danych z powodu zobowiązań prawnych,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez Nas Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych, jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych lub zawarłeś z nami umowę.

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz ją wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Zawsze możesz skontaktować się z odpowiednim organem nadzoru odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych zgłaszając nieprawidłowości. Twój właściwy organ nadzoru będzie zależeć od twojego miejsca zamieszkania, pracy lub domniemanego naruszenia.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz  strony trzecie

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celach określonych w niniejszej polityce prywatności. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim w celach innych niż wymienione nie ma miejsca. Udostępniamy Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • wyraziłeś zgodę,
 • przetwarzanie jest wymagane do zawarcia z tobą umowy,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego,
 • przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony uzasadnionych interesów i nie ma powodu, aby sądzić, że masz uzasadniony interes w nieujawnianiu swoich informacji.

Usuwanie lub blokowanie danych

Przestrzegamy zasad unikania nadmiarowości danych. Dlatego przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak to jest konieczne do osiągnięcia celów wymienionych tutaj lub zgodnie z różnymi okresami przechowywania przewidzianymi przez prawo. Po zaprzestaniu danego celu lub wygaśnięciu tych terminów odpowiednie dane będą rutynowo i zgodnie z ustawowymi przepisami zablokowanymi lub usuniętymi.

Zbieranie ogólnych informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Korzystając z Naszej witryny internetowej wchodzisz pliki cookie (ciasteczka) automatycznie rejestrują informacje o charakterze ogólnym. Te informacje (pliki dziennika serwera) obejmują na przykład typ przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy usług internetowych itd. Wszystkie te informacje nie pozwalają na wnioski dotyczące twojej osoby. Informacje te są technicznie niezbędne do prawidłowego dostarczania zawartości żądanych przez ciebie stron internetowych i są obowiązkowe podczas korzystania z Internetu. Są one przetwarzane w szczególności w następujących celach:

 • zapewnienie bezproblemowego podłączenia strony internetowej,
 • zapewnienie sprawnego korzystania z naszej strony internetowej,
 • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu,
 • do dalszych celów administracyjnych.

Przetwarzanie danych osobowych opiera się wyłącznie dla wyżej wymienionych celów zbierania danych. Nie wykorzystujemy tych informacji do wyciągania wniosków na twój temat. Odbiorcą danych jest wyłącznie organ odpowiedzialny i ewentualnie przetwarzający.

Anonimowe informacje tego rodzaju mogą być statystycznie ocenione przez nas w celu optymalizacji naszej strony internetowej i bazowej technologii.

 Pliki Cookies (ciasteczka)

Podobnie jak wiele innych stron internetowych używamy również tak zwanych "ciasteczek". Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przesyłane z serwera witryny na dysk twardy. Dzięki nim automatycznie określone zostają pewne dane, takie jak adres IP, używana przeglądarka, system operacyjny, czy rodzaj połączenia z Internetem.

Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów, ani przenoszenia wirusów na komputer. Na podstawie informacji zawartych w plikach cookie możemy ułatwić nawigację i umożliwić prawidłowe wyświetlanie naszych stron internetowych.

W żadnym przypadku zgromadzone przez nas dane nie będą przekazywane stronom trzecim bez zgody użytkownika.

Oczywiście możesz również przeglądać naszą stronę internetową bez wykorzystania plików cookie. Przeglądarki internetowe są jednak standardowo ustawione na ich akceptowanie. Zasadniczo można wyłączyć korzystanie z plików cookie w dowolnym momencie za pomocą ustawień przeglądarki. Proszę skorzystać z funkcji pomocy przeglądarki internetowej, aby dowiedzieć się, jak zmienić te ustawienia. Pamiętaj, że niektóre funkcje naszej strony mogą nie działać, jeśli wyłączyłeś korzystanie z plików cookie.

Szyfrowanie SSL

Aby chronić bezpieczeństwo Twoich danych podczas transmisji, stosujemy najnowocześniejsze techniki szyfrowania (takie jak SSL) przez https.

Formularz kontaktowy

Jeśli masz jakieś pytania, możesz skontaktować się z nami przez e-mail lub formularz kontaktowy. Wymaga to podania Twojego prawidłowego adresu e-mail, który służy do przygotowania odpowiedzi i odesłania jej na odpowiedni adres. Specyfikacja dalszych danych jest opcjonalna. Podane przez Ciebie informacje będą przechowywane w celu przetworzenia zadania i ewentualnych dalszych pytań. Wprowadzane dane pozostaną u Nas dopóki nie poprosisz o ich usunięcie lub nie cofniesz Twojej zgody na ich przechowywanie.

Aplikacje

Przesyłając aplikację poprzez e-mail, wyrażasz zgodę, aby firma Guenther Polska Sp. z o.o.  gromadziła, przetwarzała i wykorzystywała Twoje dane w celu przetworzenia wniosku. Ponadto, niniejszym akceptujesz naszą politykę prywatności. Twoje dane osobiste podane w aplikacji  zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji lub najpóźniej po 6 miesiącach.

Korzystanie z Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. (dalej: Google). Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie", czyli pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak z powodu aktywacji anonimizacji IP na tych stronach, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach  przynależących do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i użytkowaniem Internetu dla operatora strony. Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google.

Celem przetwarzania danych jest ocena korzystania ze strony internetowej i kompilacja raportów dotyczących działań na stronie internetowej. W oparciu o korzystanie ze strony internetowej i Internetu będą świadczone inne powiązane usługi. Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie operatora strony.

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki, należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji Naszej witryny. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z nimi korzystaniem z tej witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i  instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem :

Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics

Dodatkowo lub jako alternatywa dla wtyczki przeglądarki, możesz uniemożliwić śledzenie ruchu przez Google Analytics na naszych stronach, klikając ten link. Plik cookie zawierający informacje o rezygnacji zostanie zainstalowany na Twoim urządzeniu. Zapobiegnie to gromadzeniu przez Google Analytics danych w przyszłości, o ile plik cookie zostanie poprawny zainstalowany w przeglądarce.

Korzystanie z Google Maps

Ta strona internetowa używa interfejsu Google Maps API do wizualnego wyświetlania informacji geograficznych. Podczas korzystania z Google Maps Google gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane o korzystaniu z funkcji map przez odwiedzających. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w Polityce prywatności Google. Tam możesz również zmienić ustawienia prywatności w centrum prywatnym.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje zarządzania własnymi danymi związanymi z usługami Google, kliknij tutaj.

Wbudowane filmy z YouTube

Na niektórych naszych stronach umieszczamy filmy z YouTube. Odpowiednie wtyczki są obsługiwane przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Gdy wejdziesz na stronę z wtyczką YouTube, połączy się ona z serwerami Youtube i dostawca zostanie poinformowany, które strony odwiedzasz. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, informacje o odwiedzanych stronach mogą zostać przypisane do Twojego profilu.. Można temu zapobiec, uprzednio wylogowując się z konta Youtube.

Jeśli wideo z YouTube jest uruchomione, dostawca wykorzystuje pliki cookie, które zbierają informacje o zachowaniach użytkowników.

Każdy, kto wyłączył możliwość przechowywania plików cookie w programie Google, będzie zwolniony z ich przechowywania podczas oglądania filmów z YouTube. Youtube przechowuje również dane o użytkowaniu nieosobowym w innych plikach cookie. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz zablokować przechowywanie plików cookie w przeglądarce.

Więcej informacji na temat ochrony danych w "Youtube" można znaleźć w polityce prywatności dostawcy pod adresem: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/

Zmiana naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w celu zachowania zgodności z najnowszymi wymogami prawnymi lub wprowadzania zmian w naszych usługach w polityce prywatności, np. przy wprowadzaniu nowych usług. Twoja nowa wizyta będzie podlegać nowej polityce prywatności.

Pytania

Jeśli masz pytania dotyczące polityki prywatności, napisz do nas e-mail:

Guenther Polska Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 27 C

55-095 Długołęka

Polska 

Telefon: +48 71 352 70 70

Fax: +48 71 352 70 71

E-Mail: biuro@guenther.com.pl 

www.guenther.com.pl

 

Stan na: maj 2018