Czujniki z otworem referencyjnym

kalibracja czujników podczas procesu na obiekcie

Jest już dostępna dzięki specjalnie opracowanej konstrukcji wkładu pomiarowego ze specjalnym wejściem do wprowadzenia dodatkowego bardzo dokładnego czujnika referencyjnego!

Skalibruj czujniki temperatury w czasie dla Ciebie  najbardziej odpowiednim. Zadbaj o powtarzalność swoich produktów, okresowo kalibrując czujniki. Zaoszczędź na kosztach energii, używając bieżącej dostępnej w procesie.

Tam, gdzie w przeszłości nie było opcji kalibracji czujników temperatury bez ich demontażu, teraz opracowaliśmy rozwiązanie do kalibracji czujników podczas procesu!

Wkłady pomiarowe z kostką z otworem referencyjnym

Wkłady pomiarowe z kostką z otworem referencyjnym

Ta nowa metoda kalibracji jest przeznaczona dla czujników temperatury, w których stosowany jest wymienny wkład pomiarowy o średnicy 6 mm.

W osłonie termometrycznej czujnika wkład 6 mm zostanie zamieniony na umieszczony mimośrodowo wkład 3 mm, w ten sposób w rurze ochronnej powstanie miejsce na precyzyjny czujnik referencyjny.

Czujnik temperatury z miejscem na wkład referencyjny

Czujnik temperatury z miejscem na wkład referencyjny

Opisana metoda pomiaru i kalibracji możliwa jest po wymianie wkładu pomiarowego 6mm na 3mm (jak pokazano na zdjęciu powyżej). Bieżąca osłona termometryczna czujnika nie wymaga wymiany, nadal znajduje się w tym samym miejscu pomiarowym. 

Kostka przyłączeniowa może posiadać max 6 zacisków, jest odpowiednia dla wkładów pomiarowych 2xPt100 3-przewo- dowych, 1xPt100 4-przewodowy, pojedynczej lub podwójnej termopary (różne typy termopar).

Tulejka w kształcie lejka umożliwia łatwy montaż czujnika referencyjnego

Tulejka w kształcie lejka umożliwia łatwy montaż czujnika referencyjnego

Wysokiej dokładności czujniki referencyjne produkowane są również przez nas. Dostępne są zarówno z fabrycznym certyfikatem kalibracji, jak i certyfikatem DAkkS. (Więcej na temat kalibracji DAkkS znajdziesz tutaj)

Czujnik temperatury z otworem referencyjnym. Przykład: Osłona Ø 9 x 7mm, wkład pomiarowy Ø 3mm

Czujnik temperatury z otworem referencyjnym. Przykład: Osłona Ø 9 x 7mm, wkład pomiarowy Ø 3mm

Czujnik referencyjny mierzy temperaturę z bardzo wysoką dokładnością i służy do kalibracji czujnika procesowego, który jest już zainstalowany. Wpływ na dokładność toru pomiarowego mają również użyte przewody łączeniowe.

Dostarczamy urządzenia kalibracyjne do pomiaru sygnałów lub ich symulacji jak również przewody łączeniowe, w tym termoparowe lub kompensacyjne.

Przykład symulatora, Precyzyjny miernik temperatury

Przykład symulatora, Precyzyjny miernik temperatury

Korzyści wynikające z zastosowania wkładów pomiarowych z otworem referencyjnym:

  • Kalibracje mogą być wykonywane przez własnych pracowników.

  • Porównanie z czujnikiem referencyjnym ma miejsce w tych samych warunkach procesowych!

  • Możliwa okresowa, szybka kontrola dokładności czujnika bez konieczności demontażu.

  • Kalibracja możliwa bez wstrzymywania procesu.

  • Redukcja kosztów gdy kalibracja prowadzona jest przez własny personel techniczny.

  • Częsta, zwiększona kontrola temperatury wpływa korzystnie na jakość końcową produktu.

  • Okresowa, prosta kontrola czujnika pozwala zobrazować dryft czy zużycie wkładu oraz odpowiednio przewidzieć czasy wymiany sprzętu. 

  • Bieżąca armatura czujnika nie musi być wymieniana.

  • Oszczędność energii. Gdy znane jest odchylenie czujnika, można regulować i utrzymywać temperaturę dokładnie na właściwej wartości, aby nie używać więcej energii niż jest to wymagane.

Zastosowanie czujników z wkładami z otworem referencyjnym posiada wiele zalet.

Jeśli wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie, prosimy o kontakt. Możesz również wypełnić nasz formularz kontaktowy, a my skontaktujemy się z Tobą.