Home Produkty AKREDYTOWANE LABORATORIUM POMIAROWE

Akredytowane Laboratorium Pomiarowe

Laboratorium pomiarowe zlokalizowane przy zakładzie produkcyjnym Guenther Polska rozszerzyło zakres akredytacyjny.

Rozszerzenie nastąpiło poprzez dodanie możliwości wzorcowania obiektów takich jak komory termostatyczne,

piece poza siedzibą laboratorium oraz zmniejszona została niepewność pomiaru wskaźników i symulatorów temperatury. 

Laboratorium funkcjonuje jako akredytowane laboratorium pomiarowe wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02 i posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), numer akredytacji AP 201.

Szczegółowe informacje o zakresie Akredytacji Laboratorium Wzorcującego dostępne są na stronie internetowej:

Laboratoria wzorcujące / Akredytacje aktywne / Akredytowane podmioty / Polskie Centrum Akredytacji (pca.gov.pl) 

 Rozwijamy się dla Was!