Home Serwis Rozkłady temperatur

Rozkłady temperatur

REJESTRACJA ROZKŁADÓW TEMPERATURY W HUTNICTWIE I ODLEWNICTWIE

Diagnostyka pieców przemysłowych 

Profilowanie temperaturowe

Wiele zakładów przemysłowych, gdzie występują procesy związane z  obróbką cieplną wytwarzanych detali objętych jest specyficznymi wymogami jakościowymi. W przemyśle lotniczym stosowane są normy takie jak AMS2750G (NADCAP) oraz datowane na tej i pochodnych normach wytyczne i procedury zakładowe. Są one stosowane, by zapewnić wysokiej jakość procesu obróbki cieplnej i zgodność prowadzenia procesów z wymaganiami odbiorców, którzy dokonują audytów kontrolnych. Aktualnie podobne wymagania stawiane są producentom  z branży motoryzacyjnej, gdzie parametry procesów obróbki cieplnej reguluje norma CQI-9. Standardy te wymagają stosowania czujników temperatury o określonej klasie dokładności potwierdzonej świadectwem wzorcowania, narzucają również potrzebę cyklicznych pomiarów parametrów pieców przemysłowych, za pomocą testu dokładności systemu (SAT - System Accuracy Test), czy testu jednorodności temperatury (TUS). Regularne kontrolowanie instrumentów pomiarowych i odpowiednie dokumentowanie wyników zapewniają prowadzenie procesów obróbki cieplnej zgodnie z określonymi wymogami jakościowymi oraz gwarantują powtarzalną jakość wytwarzanych produktów.

Regularne kontrolowanie instrumentów pomiarowych i odpowiednie dokumentowanie wyników zapewniają prowadzenie procesów obróbki cieplnej zgodnie z określonymi wymogami jakościowymi oraz gwarantują powtarzalną jakość wytwarzanych produktów.

RAPORT Z BADAŃ

Wzorcownie czujników temperatury, sprawdzanie torów pomiarowych czy rejestracja z badań rozkładu temperatury w przestrzeni pieca dostarcza wielu danych, zarówno z czujników procesowych jak i wzorcowych oraz urządzeń pomiarowych. Zebrane podczas badań dane przedstawiane są w formie  raportu ułatwiającego interpretację danych.  

 

Posiadamy niezbędne urządzenia pomiarowe spełniające najwyższe wymogi, dysponujemy również odpowiednim oprogramowaniem do rejestracji oraz generowania raportów z badań, zgodnych z obowiązującymi normami.

Różne formy prezentacji danych, tabelaryczne czy graficzne ułatwiają interpretację danych. W przypadku badań cyklicznych, powtarzalnych, utrzymanie jednego standardu opracowania wyników ułatwia porównywanie danych. 

Wybierając nasze rozwiązania oszczędzają Państwo czas potrzebny na analizę danych. Czytelna i przejrzysta dokumentacja to klucz do monitorowania i sterowania procesami. 

BADANIA SPECJALNE

Dysponujemy szeroką gamą czujników temperatury, które produkujemy nawet w pojedynczych ilościach na specjalne zapotrzebowanie. Właściwa konstrukcja czujnika zapewnia wysoką dokładność pomiarową, szybkość działania, powtarzalność oraz wytrzymałość mechaniczną, cieplną czy elektryczną. Dysponując własnymi laboratoriami mamy możliwość wytworzenia i sprawdzenia precyzyjnych czujników dostosowanych do specyficznych warunków pomiarowych.  

Dzięki gwarantowanej i sprawdzonej dokładności naszych produktów, oraz doświadczeniu wyniesionemu z ponad 50 letniej obecności Marki na rynku, prowadzimy wzorcowania, badania kontrolne, rejestrację temperatury na różnych obiektach w przemyśle.