Home O Firmie Nowości Szkolenia - zapraszamy do udziału!

Szkolenia - zapraszamy do udziału!

Temperatura jest jedną z najczęściej mierzonych wielkości fizycznych w przemyśle. W aplikacjach, gdzie jest główną zmienną procesową, w zależności od jej wartości prowadzona jest regulacja czy rejestracja stanowiąca o jakości końcowej wyrobu (produktu, półproduktu itp.). Temperatura mierzona jest również jako wielkość pomocnicza, od wartości której korygowane są wyniki w pomiarach przepływu, pH, konduktywności i innych.

Różnorodność zastosowań przekłada się na różnorodność wykonań czujników pomiarowych, zarówno pod względem konstrukcyjnym jak i charakterystyki pomiarowej.

Firma Guenther Polska prowadzi szkolenia dotyczące pomiarów i czujników temperatury powszechnie stosowanych w przemyśle, czujników rezystancyjnych  jak Pt100, Pt1000 oraz termoparowych.

Terminarz i informacje o szkoleniach podstawowych znajdują się na stronie internetowej, szkolenia dedykowane jak np. dotyczące pomiarów temperatury wg Norm CQI czy AMS  prowadzone są w uzgodnionym miejscu i czasie.