INFORMACJE TECHNICZNE

8. Czas reakcji

Zgodnie z normą DIN EN 60751, istnieje konieczność podawania informacji na temat czasu reakcji rezystorów pomiarowych i termometrów (czas, w jakim temperatura spada o połowę wobec temperatury potencjalnej t0,5). Sygnał odpowiedzi czujnika jest rejestrowany podczas skoku temperatury. Pomiar odbywa się w strumieniu powietrza z prędkością 1 m/s oraz w wodzie płynącej z prędkością 0,4 m/s.

Czas reakcji w wodzie wynosi:

  • dla sensora szklanego: od 0,14 do 0,8 s
  • dla sensora ceramicznego: od 0,2 do 0,4 s
  • dla sensora płaszczowego: od 0,1 do 0,3 s

Te duże zakresy wskazują, że wartości te są ściśle związane z konstrukcją rezystorów pomiarowych.

W przypadku wkładów pomiarowych wykonanych np. zgodnie z normą DIN 43762, ten czas reakcji wynosi między 6, a 9 s.

W przypadku czujników z wkładem pomiarowym wykonanych np. zgodnie z normą DIN 43772, ten czas reakcji wynosi między 36, a 40 s.

Zmiany te i zakresy zależne są od następujących czynników:

  • masy podgrzewanego materiału
  • współczynników przewodności cieplnej między materiałami
  • oporów energii cieplnej materiałów
  • rozpraszania energii cieplnej termometru z kąpieli, w której dokonywany jest pomiar (w kierunku wzdłużnym)
  • budowy wkładu pomiarowego w armaturze ochronnej