Home INFORMACJE TECHNICZNE Termopary 6. Maksymalne temperatury aplikacji termopar

INFORMACJE TECHNICZNE

6. Maksymalne temperatury aplikacji termopar

Szczególne znaczenie dla określenia maksymalnej temperatury zastosowania termopary, obok temperatury dla określonej średnicy przewodu określonej w tabelach normy DIN EN 60584, mają warunki medium, w jakim czujnik ma pracować, a w przypadku czujników płaszczowych – materiał, z jakiego wykonana jest osłona płaszczowa.
W VDI/VDE 3511 ark. 2 przedstawiono zalecenia pomocne przy wyborze średnicy przewodów, a w odniesieniu do termopar płaszczowych – także średnica zewnętrzna i materiał z jakiego wykonuje się osłony płaszczowe:

ø w mm 0,2 0,35 0,5 0,8 1,0 1,38 1,6 2,0 3,0
CuCuNi
Typ T, U 
200°C 200°C 200°C 200°C 300°C 300°C 300°C 400°C 400°C
Fe-CuNi
Typ J, L 
300°C 400°C 400°C 400°C 500°C 600°C 600°C 700°C 700°C
NiCr-Ni
Typ K,N 
600°C 700°C 700°C 800°C 800°C 900°C 900°C 1000°C 1000°C
PtRh-Pt
Typ S, R 
--- 1300°C 1300°C --- --- --- --- --- ---
PtRh-PtRh
Typ B 
--- 1500°C 1500°C --- --- --- --- --- ---

Tab. 3  Maksymalne temperatury aplikacji w °C przewodów termoparowych zgodnie z normą DIN 43712

Materiał płaszcza NiCr-Steel NiCr-Alloy
ø w mm ≤ 0,5 1,5 3,0 6,0 ≤ 0,5 1,5 3,0 6,0
CuCuNi
Typ T, U
400°C 400°C 400°C 500°C 400°C 400°C 400°C 500°C
Fe-CuNi
Typ J, L 
500°C 800°C 800°C 800°C 700°C 900°C 900°C 900°C
NiCr-Ni
Typ K,N
500°C 800°C 800°C 800°C 800°C 1000°C 1100°C 1100°C
PtRh-Pt
Typ S, R
--- --- --- --- 1000°C 1300°C --- ---
PtRh-PtRh
Typ B
--- --- --- --- 1000°C 1300°C --- ---

Tab. 4  Maksymalne temperatury aplikacji w °C osłon termopar zgodnie z normą DIN 43712

Płaszczowe czujniki termoparowe z termoparami typu R, S lub B należy stosować w temperaturach powyżej 1000 °C tylko przez bardzo krótki czas, bowiem w wyniku katalitycznego oddziaływania platyny w atmosferze zredukowanej dochodzi do redukcji tlenku metalu (MgO) materiału, z którego wykonana jest izolacja.

Platyna reaguje z magnezem i krzemem, co prowadzi do zmiany napięcia termoelektrycznego.