51-WMK, 56-WEK

51-WMK , 56-WEK. Czujniki temperatury z głowicą, wkładem pomiarowym oraz przyłączem procesowym

Czujniki głowicowe z ekonomicznym wkładem pomiarowym
(seria 51-WMK) i czujniki temperatury z głowicą przyłączeniową, ekonomicznym wkładem pomiarowym oraz przyłączem procesowym (seria 56-WEK) przeznaczone są do pomiarów temperatury w instalacjach niskociśnieniowych, w różnych mediach, w tym gazowych, ciekłych, stałych (plastycznych).

Więcej