Home INFORMACJE TECHNICZNE Przewody kompensacyjne i termoparowe 3. Tolerancja i dokładność pomiarowa

INFORMACJE TECHNICZNE

3. Tolerancja i dokładność pomiarowa

Dokładność pomiarową przewodów termoparowych i kompensacyjnych określono szczegółowo w normie DIN EN 60584-3. Napięcia termoelektryczne z zachowaniem wskazanych zakresów temperatury odpowiadają napięciom termoelektrycznym odpowiednich termopar wg normy DIN EN 60584-1. 

Wyróżnia się dwie klasy dokładności:

  • Klasa 1, tylko przy przewodach termoparowych - są to zatem przewody wykonane z materiałów macierzystych.
  • Klasa 2, obowiązująca zarówno dla przewodów termoparowych jak i kompensacyjnych, które wykonane są z materiałów zastępczych.

Przewody termoparowe i kompensacyjne firmy GÜNTHER odpowiadają oznaczeniom kolorystycznym wg normy DIN EN 60584-3 z wyłączeniem przewodów termoparowych typu U i typu L, które opisane są w normie DIN 43714. Tolerancje natomiast odpowiadają klasie 2 normy DIN 43722.

W przypadku termopar typu U i typu L obowiązują odchylenia graniczne wg DIN 43710 na poziomie ± 3°C.

Dla termopar typu B w zakresie temperatur do 100°C mogą być stosowane przewody miedziane. Jeżeli przewody przyłączeniowe dla termopary typu B będą wykorzystywane powyżej 100°C , konieczne jest stosowanie dedykowanych przewodów kompensacyjnych. Tego typu przewody dostępne są na zamówienie.