INFORMACJE TECHNICZNE

1. Podstawy

Przewody kompensacyjne wykorzystywane są do łączenia termopar z punktem porównawczym. Przewody te wykonane są z materiałów zastępczych (substytutów), odmiennych od materiałów termopar, jakkolwiek w zasięgu dopuszczalnych temperatur (zgodnych z normą DIN 43722), posiadają takie same właściwości termoelektryczne.

Zgodnie z zasadami działania obwodów jednorodnych, materiał pomiędzy punktem pomiaru, a punktem porównawczym nie może być różnorodny. Teoretycznie możliwe jest, by termopara sięgała aż do punktu porównawczego, lecz byłoby to - głównie ze względu na koszty - nieefektywne i dlatego też rodzaju rozwiązań nie stosuje się w praktyce.                    

Przewody kompensacyjne mogą posiadać różnorodne izolacje, ekrany, oploty, różną liczbę oraz przekrój przewodów ponadto mogą występować w formie drutu jak i linki. Przewody kompensacyjne oznaczane są literą C, która ustawiona jest za literą określającą typ termopary, np. KSC dla termopary platynowej typu S.

Zdjęcie 1: Dostarczamy ponad 200 rodzajów przewodów termoparowych i kompensacyjnych bezpośrednio z naszego magazynu.

Przewody termoparowe wykonywane są z tych samych materiałów, co odpowiadające im termopary. Jeżeli połączymy żyły przewodów termoparowych z jednej strony, powstanie w ten sposób termopara co, stosowane jest np. przy pomiarach temperatury z dużej odległości.

Przewody termoparowe mogą posiadać różnorodne izolacje, ekrany, oploty, różną liczbę oraz przekrój przewodów, ponadto mogą występować w formie drutu jak i linki. Przewody termoparowe oznaczane są literą "X", która ustawiona jest za literą określającą typ termopary np. "KX" dla termopary NiCr-Ni, typu K.

Rys. 1: Budowa obwodu pomiarowego