Home O Firmie Laboratorium pomiarowe

Laboratorium pomiarowe

Nasze laboratoria pomiarowe znajduje się w Polsce, w zakładzie produkcyjnym w Długołęce oraz w siedzibie głównej firmy Günter GmbH w Schwaig koło Norymbergi, gdzie od ponad 20 lat przeprowadzane są kalibracje czujników temperatury.
W 2014 roku, DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) akredytował laboratorium w Niemczech, co daje nam możliwość wykonywania kalibracji zgodnie z oficjalnymi normami DAkkS.

Akredytacja dotyczy wzorcowania termometrów rezystancyjnych i termoelementów w zakresie temperatur od -80°C do 1500°C. Akredytacja jest potwierdzeniem, że stosujemy znormalizowane metody pomiarowe oraz że sprzęt do wzorcowania jest pod stałą kontrolą, w której wszystkie elementy odniesienia i przyrządy są corocznie ponownie wzorcowane przez wyższe certyfikowane laboratorium.

Co to jest DAkkS?

DAkkS jest krajową agencją akredytacyjną w Niemczech. W przeszłości w Niemczech istniało wiele agencji akredytacyjnych zajmujących się różnymi aspektami, takimi jak temperatura, ciśnienie, waga itp., ale po pierwszym stycznia 2010 roku agencje te zostały połączone w nowym rozporządzeniu europejskim. DAkkS posiada ustawowe uprawnienia do akredytacji agencji oceny zgodności (laboratoriów, agencji kontrolnych i certyfikacyjnych) i jest jedynym usługodawcą w zakresie akredytacji w Niemczech. Akredytacja stanowi obiektywne potwierdzenie, że agencja działa kompetentnie i zgodnie z przepisami.

 

DAkkS i kalibracje fabryczne

Wyniki kalibracji są udokumentowane w świadectwie kalibracji, a skalibrowany artykuł otrzymuje etykietę kalibracji. W zależności od życzenia klienta możemy wykonać kalibrację DAkkS lub fabryczną. Kalibracje fabryczne mogą być wykonywane w szerszym zakresie temperatur od -80°C to +1550°C. 

Zalety kalibracji zgodnie z normami DAkkS:

 • Bardzo wiarygodne wyniki pomiarów kalibracyjnych
 • Przyjęte w skali międzynarodowej wyniki kalibracji
 • Możliwość dostosowania do norm krajowych i międzynarodowych
 • Wysoka i stała jakość dzięki kontrolom zewnętrznym
 • Niezależna i regularna certyfikacja laboratorium i sprzętu
 • Kalibracja zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi normami i przepisami

 

Metody pomiaru

Czujniki temperatury kalibrowane metodą porównawczą z termoparą referencyjną lub referencyjnym czujnikiem rezystancyjnym. Czunjiki referencyjne okresowo kalibrowane są w niezależnych, zewnętrznych akredytowanych laboratoriach dla stałych wartości temperatury wg skali ITS-90. Kluczowym warunkiem dla metody porównawczej jest, aby czujniki, pomiarowy i referencyjny znajdowały się w tych samych warunkach, tzn. pod względem środowiska (medium), mierzonej temperatury oraz wilgotności i temperatury otoczenia. W tym celu stosuje się specjalne piece kalibracyjne umieszczone w ustabilizowanych i monitorowanych klimatycznie pomieszczeniach. W laboratoriach firmy Günther wykorzystywane są suche kalibratory blokowe, piece rurowe oraz cieczową łaźnie termostatyczną.  

Urządzenia do kalibracji

 • -20°C / 140°C Łaźnia termostatyczna cieczowa z odpowiednim medium
 • -80°C / 125°C Kalibrator bloków suchych do Ø 6 mm
 • +50°C to +600°C Kalibrator bloków suchych do Ø 6 mm
 • +300°C to +1200°C Kalibrator bloków suchych do Ø 6 mm
 • +200°C to +1550°C Piec rurowy

Czujniki referencyjne

 • -80 do +500°C, kalibrowane czujniki rezystancyjne
 • +200 do +1500°C, kalibrowane termopary 

Zerostaty

Urządzenia elektroniczne do utrzymania temperatury zera stopni Celsjusza, używane do pomiarów termoparami 

Urządzenia pomiarowe

Multimetry cyfrowe wysokiej dokładności

Jeżeli masz pytania dotyczące naszych możliwości kalibracji w technologii pomiarowej, skontaktuj się z nami.