Home O Firmie Dotacje

Dotacje

Firma Guenther Polska znalazła się w grupie 30 przedsiębiorstw, które otrzymają w tym roku dofinansowanie z funduszy norweskich w ramach programu

„Innowacje w zakresie zielonych technologii”.

Przyznaną kwotę w wysokości 170 000 euro przeznaczymy na wprowadzenie nowych technologii sprzyjających środowisku naturalnemu, które przyczynią się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji i zmniejszenia zużycia energii zarówno w naszej firmie, jak również w firmach stosujących obróbkę cieplną podczas procesu produkcji - w ramach programu organizujemy cykl szkoleń, podczas których kształcimy klientów, jak w bardziej dokładny i świadomy sposób dokonywać pomiarów temperatury w celu zaoszczędzenia energii dostarczonej do pieców przemysłowych.

Zakup nowych urządzeń i technologii wpłynie na rozszerzenie oferty firmy o nowe usługi i produkty oraz zwiększy wydajność linii produkcyjnych.  Aby zapewnić dokładniejsze produkty, nasza firma wdrożyła program GREENTECH i podczas szkoleń dla firm wyjaśnia, jak on działa.

18.08.2015. Informujemy, że zakończyliśmy pierwszy z czterech etapów wdrożenia projektu dofinansowanego z Norway Grants –  zakupu maszyn/wyposażenia tj. wyposażenia laboratorium wzorcowania czujników temperatury, prasy pneumatycznej oraz urządzeń do obróbki przewodów podczas procesu produkcji.

Guenther Polska uczestniczył w imprezach targowych i konferencjach, podczas których poinformował o celach programu. Zorganizował ponad 10 szkoleń dla klientów.

 

18.02.2016. Informujemy, że zakończyliśmy drugi etap (z czterech) inwestycji współfinansowanych z Norway Grants – zakupu kolejnych maszyn/wyposażenia tj. prasy specjalistycznej do zaciskania komponentów, automatu do spawania laserowego jak również dalszego wyposażenia laboratorium wzorcowania czujników temperatury, które w ostatnim półroczu zostały dostarczone do naszej firmy.

Zorganizowaliśmy 5 szkoleń dla klientów, podczas których dokonywano diagnostyki pieców przemysłowych (profilowanie temperaturowe).