Serwis

REJESTRACJA ROZKŁADÓW TEMPERATURY W HUTNICTWIE I ODLEWNICTWIE

Diagnostyka pieców przemysłowych - profilowanie temperaturowe

Wiele zakładów przemysłowych, gdzie występują procesy związane z  obróbką cieplną wytwarzanych detali objętych jest specyficznymi wymogami jakościowymi. W przemyśle lotniczym stosowane są normy takie jak AMS2750E (NADCAP) oraz datowane na tej i pochodnych normach wytyczne i procedury zakładowe. Są one stosowane, by zapewnić wysokiej jakość procesu obróbki cieplnej i zgodność prowadzenia procesów z wymaganiami odbiorców, którzy dokonują audytów kontrolnych. Aktualnie podobne wymagania stawiane są producentom  z branży motoryzacyjnej, gdzie parametry procesów obróbki cieplnej reguluje norma CQI-9. Standardy te wymagają stosowania czujników temperatury o określonej klasie dokładności potwierdzonej świadectwem wzorcowania, narzucają również potrzebę cyklicznych pomiarów parametrów pieców przemysłowych, za pomocą testu dokładności systemu (SAT - System Accuracy Test), czy testu jednorodności temperatury (TUS). Regularne kontrolowanie instrumentów pomiarowych i odpowiednie dokumentowanie wyników zapewniają prowadzenie procesów obróbki cieplnej zgodnie z określonymi wymogami jakościowymi oraz gwarantują powtarzalną jakość wytwarzanych produktów.

 

 

 

Serwis Guenther

Firma Guenther Polska jako producent najwyższej jakości aparatury pomiarowej świadczy usługi serwisowe związane z zapewnieniem jak najdokładniejszych pomiarów temperatury u Klientów. Oprócz standardowych usług związanych ze wzorcowaniem dostarczanych czujników temperatury, możliwe jest także wykonanie sprawdzenia dokładności elementów pomiarowych na instalacjach, sprawdzenie dokładności torów pomiarowych, jak i wykonanie pomiarów rozkładów temperatury w  piecach. Nasze wieloletnie doświadczenie w monitorowaniu i kontroli temperatury pozwala na wykonywanie testów TUS i SAT zgodnie z normami AMS2750E (NADCAP) oraz CQI-9, co gwarantuje dokładne i niezawodne funkcjonowanie pieców. Posiadamy niezbędne urządzenia pomiarowe spełniające najwyższe wymogi, dysponujemy również odpowiednim oprogramowaniem, które pozwala na generowanie czytelnych raportów zgodnych z obowiązującymi normami, bez możliwości jakiejkolwiek ingerencji w zarejestrowane dane.

 

 

Zachęcamy Państwa do wykonywania regularnych pomiarów parametrów procesów obróbki cieplnej niezależnie od tego, czy obowiązują Państwa restrykcyjne wymogi norm lotniczych, czy motoryzacyjnych, czy też nie są one wymagane. Zapewnienie prawidłowego sterowania procesami obróbki termicznej jest elementem związanym zarówno ze zmniejszeniem braków produkcyjnych, ale również oszczędnościami energetycznymi w Państwa firmie. Zmniejszenie kosztów zużycia energii w zakładzie staje się coraz ważniejszym tematem, gdyż koszty energii są obecnie jednymi z najważniejszych kosztów ponoszonych przez zakłady przemysłowe (średnio do 10% wszystkich kosztów). Jeżeli nie ma pewności, co do dokładności pomiaru temperatury na piecu, to warto zbadać jak rozkłada się temperatura w poszczególnych partiach i przestrzeni roboczej pieca. Nasz doświadczony serwis jest w stanie zapewnić fachową pomoc i zagwarantować właściwą dokumentację.

 

Czujniki z portem referencyjnym i program GreenTECH

Czujniki do pomiaru temperatury w piecach powinny być wyposażone w miarę możliwości w porty referencyjne, pozwalające na okresową, pewną kontrolę ich dokładności pomiarowej bez konieczności demontażu. To bardzo istoty element, umożliwiający użytkownikowi optymalne prowadzenie procesu – pewne dane pomiarowe z elementów sterujących wraz badaniem rozkładu tempe­ratur w komorze pieca gwarantują minimalizację braków produkcyjnych i zgodność z oczekiwaniami odbiorców i audytorów.

Dzięki gwarantowanej i sprawdzonej dokładności, zgod­nie z programem GreenTECH, użytkownicy mogą popra­wić procesy przemysłowe i osiągnąć cele ekologiczne oraz oszczędnościowe, takie jak:

− polepszenie wydajności produkcji,

− optymalizacja zużycia energii,

− znaczna redukcja ryzyka uszkodzeń pieców.

Jednocześnie obniżenie zużycia energii jest wskaźnikiem działań proekologicznych związanych z ochroną środowiska naturalnego. Firma Guenther prowadzi bezpłatne szkolen

ia w zakresie optyma­lizacji pomiarów temperatury w piecach przemysłowych zgodnie z celami wytyczanymi w ramach programu Green­TECH, a także – na zlecenie klientów – wykonuje serwisowych kontroli / diagnostyki pieców przemysłowych zgodnie z wymaga­niami  norm CQI-9 oraz AMS2750E.

 

 

 

Serwis Guenther
PDF, 2562kB
Powrót do góry