Termometr oporowy z dospawaną tuleja ochronną

Termometr oporowy z dospawaną tuleja ochronną

Termometry oporowe z dospawaną tuleją ochronną(53-WHD) są używane w pomiarach temperatury do 800°C w gazowych i płynnych mediach takich jak powietrze, para wodna, woda czy oleje z silnymi oddziaływaniami ciśnienia, przy czym materiał osłony jest zależny od warunków aplikacji.  Tuleja ochronna do wspawania jest w stanie wytrzymać ciśnienie do 700bar. Czujniki tego typu są wyposażone w wymienne wkłady pomiarowe.

Istotą konstrukcji jest jeden z najlepszych materiałów metalicznych używanych do produkcji: zazwyczaj 1,7335 lub 1,4571, która przyspawana jest do ściany czujnika. Instalacja powinna być wykonana z tego samego materiału co osłona.

Wybór osłony powinien uwzględniać także dostępność miejsca instalacji oraz działanie czynników fizykochemicznych - temperatury, ciśnienia, przepływu oraz substancji chemicznych.

Trwałość gilz ochronnych zależy od wielu czynników, np. od środowiska aplikacji, długości czujnika, temperatury, ciśnienia, rodzaju zabudowy (pozioma/pionowa), materiału, z jakiego wykonane są rurki ochronne oraz współczynnika przepływu.

Wartości obciążeń określone są np. w specjalnych tabelach obciążeń przedstawionych w normie DIN 43772. W szczególności zagadnienie obciążeń chemicznych wymaga szczegółowej analizy dla konkretnych przypadków i aplikacji. Często dopiero w czasie prób procesowych stwierdzić można, że nawet niewielkie zanieczyszczenia środowiska aplikacyjnego mogą mieć znaczny wpływ na żywotność i trwałość tulei ochronnej.

Preferowane miejsca instalacj:

  • Kontenery / zbiorniki i instalacje rurowe
  • Urządzenia i maszyny
  • Laboratoria
  • Instalacje pilotażowe
  • Technologie procesowe
  • Elektrownie i elektrociepłownie
  • Przemysł spożywczy
  • Przemysł maszynowy i instalacje przemysłowe

W specjalnych aplikacjach (wymagających wyjątkowej dokładności, długotrwałej stabilnej pracy itd.) zalecamy stosowanie termometrów oporowych o mniejszej tolerancji. (np. 1/3 DIN, 1/10 DIN lub klasa A wg DIN EN 60751)

Wartości oporu oraz dokładność pomiarowa naszych termometrów oporowych zgodne są z normą DIN EN 60751.

Powrót do góry