Czujniki temperatury (np. PT100), termopary i inne termoelementy - Guenther

Czujniki z wbudowanymi termoparami stosowane są do ogólnego pomiaru temperatury w mediach płynnych, plastycznych i gazowych.

Zasadnicze znaczenie dla trwałości czujnika ma środowisko, w jakim dany termometr pracuje oraz zastosowanie odpowiedniej dla tego środowiska armatury ochronnej.

Powrót do góry