Termopary z ceramiczną rurą ochronną oraz wbudowanym wkładem pomiarowym

Termopary z ceramiczną rurą ochronną oraz wbudowanym wkładem pomiarowym

Termopary proste z ceramiczną rurą ochronną oraz wbudowanym wkładem pomiarowym (15-TKM) są używane w standardowych pomiarach temperatury głównie w mediach gazowych do temperatury 1200°C.

Termopary z tej grupy różnią się od termoelementów z osłoną ceramiczną tym, że są gazoszczelne i nie ulegają utlenianiu, dzięki metalowej powłoce wkładu płaszczowego z Inconel 600 lub innej stali żaroodpornej.

W wielu aplikacjach te elementy stanowią alternatywę dla konwencjonalnych termopar z osłoną ceramiczną z grupy 05-TKT, gdyż dzięki ich budowie zapewniają wyższą stabilność oraz izolację elektryczną. Maksymalna temperatura pracy tej termopary to 1200°C. (dla porównania: termopary w osłonie ceramicznej z grupy 05-TKT do 1800°C)

Dodatkowo, w przeciwieństwie do termopar, wkłady pomiarowe są łatwo wymienialne, szybko reagują na zmiany temperatury, są elastyczne, sprawdzone i wstrząsoodporne. Dzięki zwartej budowie i małym rozmiarom wkładów pomiarowych termoelementów płaszczowych, w osłonie pozostaje wystarczająco dużo miejsca na wprowadzenie termoelementu kontrolnego, jeśli istnieje taka konieczność.

W procesach pomiarowych i regulacyjnych przy silnych obciążeniach fizyko-chemicznych może wystąpić korozja i abrazja w wysokich temperaturach, których nie wytrzymują nawet termopary z wysokojakościowych materiałów. Czujniki termoelektryczne z termoparami z żaroodpornych materiałów wraz z ceramiką zapewniają wydłużoną żywotność.

 

Wymiary

Ceramika porowata

Porcelana termoparowa

Tlenek glinu

Typ wg DIN

---

C530

C610

C799

Odporność na zmiany temperatury

---

Bardzo dobra

Średnia lub dobra

Średnia

Szczelność

---

Porowata

Gazoszczelna

Gazoszczelna

Maksymalna trwała temperatura (w powietrzu)

oC

1650

1600

1850

Zawartość Al2O3

%

73-75

60

99,7

Gęstość

G*cm3

2,35

2,6

3,8-3,92

3-punktowa odpornośc na zgięcia

MPa

35

120

300

Moduł E

GPa

60

110

370

Tab. Własności standardowych typów ceramik

Napięcia termoelektryczne oraz klasy pomiarowe naszych termopar oraz wkładów pomiarowych są zgodne z normą DIN EN 60584 część 1 i 2 klasa 1, natomiast termopary typu L są zgodne z normą DIN 43710.

Do zastosowań specjalnych dostarczamy także elementy płaszczowe wyższych klas, np. 1/3 DIN.

Powrót do góry