EKamold®

EKamold®


EKamold® EP AEROZOL - AZOTEK BORU W SPRAYU

 

EKamold® EP jest powłoką z azotku boru na bazie etanolu. Zawiera sześciokątny azotek boru, który wraz z łącznikiem uwalniającym, zapewnia dobre właściwości adhezyjne w wysokich temperaturach.

Typowe zastosowania

Do krzemianu wapnia:

 • do nadstawek wlewnicowych;
 • do zaworów pływakowych i suwakowych;
 • do końcówek wylotowych i zatyczek otworów spustowych;
 • do rynien spustowych.

Do metali:

 • do kadzi;
 • do osłon termopar;
 • do próbników;
 • do narzędzi.

Do grafitu:

 • do pieców;
 • do oprzyrządowania wlewczego;
 • do wirników.

Właściwości

 EKamold® EP jest szczególnie przystosowany do pokrywania izolujących powierzchni mineralnych, materiałów ognioodpornych, grafitu, jak i metali. Poprzez użycie azotku boru o wysokiej czystości chemicznej, można osiągnąć odporną powłokę z doskonałymi właściwościami adhezyjnymi i poślizgowymi. Właściwości te są zachowane nawet w kontakcie ze stopionym metalem i żużlem, szczególnie w zastosowaniu z metalami nieżelaznymi. 

 Użycie powłoki z azotku boru obniża zużycie powierzchni i poprawia jej właściwości ślizgowe.

 Powłoka EKamold® EP jest odporna na temperaturę do około 1000 °C w powietrzu. Powłoka ta świetnie przewodzi ciepło i jest izolatorem elektrycznym.

 Zalety

 • świetny środek uwalniający;
 • lubrykant;
 • redukuje erozję;
 • poprawia powierzchnie odlewu;
 • podwyższa żywotność nadstawek wlewnicowych jak i zaworów pływakowych suwakowych;
 • wydłuża przerwy między konserwacjami;
 • przyjazny dla środowiska.

Zdrowie i bezpieczeństwo

 W związku z zawartością etanolu, produkt ten jest łatwopalny i przez to podlega prawom dotyczącym materiałów niebezpiecznych. W czasie użytkowania bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji, zakazanie palenia i usunięcie otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie nakładać na gorące powierzchnie. Zasady dotyczące bezpieczeństwa użytkowania łatwopalnych materiałów muszą być przestrzegane.

 W celu uzyskania szerszej informacji należy sięgnąć po kartę zdrowia i bezpieczeństwa.

Zastosowanie

 EKamold® EP jest dostarczany w formie gotowego do użycia sprayu. W związku z zawartością entanolu należy zadbać o wentylację i usunąć źródła zapłonu.

 Porowate materiały z wysokim współczynnikiem absorpcji, takie jak materiały ogniotrwałe, najlepiej pokrywać przez natryskiwanie. Gładkie i gęste materiały, takie jak metale czy szkło, najlepiej pokrywać przez natryskiwanie, dzięki czemu uzyskujemy najlepszą jakość powierzchni.

 Pokrywane powierzchnie powinny być suche i wolne od kurzy, tłuszczów i smarów, jak i farb i lakierów.

 Aby powstrzymać powstawanie pęknięć należy pokryć całą powierzchnię cienką warstwą. Czas schnięcia jest krótki, ze względu na zawartość etanolu, nawet w temperaturze pokojowej (około 30 min. w zależności od wielkości elementu).

 Schnięcie jest zakończone, gdy nie można już wyczuć zapachu etanolu. Delikatne podgrzewanie do ok. 30 °C - 40 °C skraca czas schnięcia. Nie ma potrzeby wypalania powłoki.

 Możliwe jest polerowanie powierzchni miękką skórą lub gumą, dzięki czemu można uzyskać błyszczącą powierzchnię o doskonałych właściwościach uwalniających.

 Narzędzia i osprzęt mogą być czyszczone wodą.

 Te zalecenia mają działać, jak rady, dane w najlepszej wierze i zgodnie z naszą wiedzą. Warunki użycia mogą się zmieniać w zależności od zastosowania.

Specyfikacja

 *DIN ISO 2409 mniej niż 5% powierzchni pokrytej może nie spełniać norm  jakościowych.

Przechowywanie

 Pojemniki należy przechowywać szczelnie zamknięte i chronić przed gorącem. Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu. Zasady dotyczące składowania łatwopalnych materiałów muszą być zawarte na opakowaniu.

Dostępność

 EKamold® EP jest dostępny w pojemnikach o pojemności 500 ml.

 Większe ilości mogą być zamówione w ustalonych ilościach.

 

Do pobrania:

Powrót do góry