Mikrotermopary i termopary laboratoryjne

Mikrotermopary i termopary laboratoryjne

Mikrotermopary i termopary laboratoryjne (18-TKL) są preferowane do pomiarów technicznych w mediach płynnych i gazowych w zakresie temperatur od 200°C 1800°C i ciśnieniach do max 1 bar.

Mikrotermopary i termopary laboratoryjne różnią się od standardowych termopar dzięki ich zwartej budowie i małym rozmiarom oraz zachowanym właściwościom ochronnym.

Dokładny pomiar temperatur zapewniony jest również w miejscach trudno dostępnych. Dzięki ich małym rozmiarom czas reakcji na nagłą zmianę temperatury jest znacznie krótszy od standardowego.

Mikrotermopary i termopary laboratoryjne z zastosowanym wkładem pomiarowym z metali szlachetnych są zagrożone ryzykiem zanieczyszczenia poprzez wejście w reakcje z innymi metalami występującymi np. w płynnych gazach. W celu uniknięcia tego typu negatywnych oddziaływań zalecamy stosowanie ceramiki gazoszczelnej.

 

Wymiary

Ceramika porowata

Porcelana termoparowa

Tlenek glinu

Typ wg DIN

---

C530

C610

C799

Odporność na zmiany temperatury

---

Bardzo dobra

Średnia lub dobra

Średnia

Szczelność

---

Porowata

Gazoszczelna

Gazoszczelna

Maksymalna trwała temperatura (w powietrzu)

oC

1650

1600

1850

Zawartość Al2O3

%

73-75

60

99,7

Gęstość

G*cm3

2,35

2,6

3,8-3,92

3-punktowa odpornośc na zgięcia

MPa

35

120

300

Moduł E

GPa

60

110

370

Tab. Własności standardowych typów ceramik

Typ

Średnica

Tmax

S

0,35mm

1350oC

S

0,50mm

1600oC

R

0,35mm

1350oC

R

0,50mm

1600oC

B

0,35mm

1600oC

B

0,50mm

1800oC

Tab. Temperatury aplikacji dla termopar Platyna/Rod-Platyna

Materiały oraz elementy wykorzystywane przy produkcji Mikrotermopar i termopar laboratoryjnych wytwarzanych przez firmę Guenther spełniają normy DIN EN 60584 części 1 i 2, bowiem w naszej firmie stosowane są materiały tylko tego rodzaju.

Powrót do góry