Termometry oporowe z metalową rurą ochronną

Termometry oporowe z metalową rurą ochronną

Czujniki tego rodzaju stosowane są do ogólnych pomiarów temperatury głównie w środowisku płynnym i gazowym osiągającym maksymalnie +600°C, a w wyjątkowych przypadkach do +800°C. Typowe miejsca instalacji obejmują systemy chłodzenia powietrza i klimatyzację, ogrzewnictwo, piece i maszyny inżynieryjne oraz przemysł chemiczny. Armatura ochronna z różnych materiałów chroni wkład pomiarowy przed oddziaływaniami chemicznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Wybór odpowiedniego materiału osłonowego uzależniony jest od specyficznych warunków panujących w środowisku, w jakim dany czujnik ma pracować. W aplikacjach, gdzie niezbędny jest szybki zapis nagłych zmian temperatury zalecamy czujniki ze zwężaną końcówką.

Element pomiarowy 1 x Pt100 wg normy DIN EN 60751, połączenie 2-przewodowe klasy B jest wykonaniem standardowym. Możliwe jest także wykonanie czujników z wkładami Pt500 i Pt1000.  Wbudowany wkład pomiarowy jest gazoszczelnie zamknięty w głowicy.

Istnieje także możliwość wykonania czujników z połączeniami 3 i 4-przewodowymi.

Płaszczowe termometry oporowe są wolne od napięcia termoelektrycznego, czyli napięcie termoelektryczne wynosi:

Uth < 10mV w 200°C

W specjalnych aplikacjach (wymagających wyjątkowej dokładności, długotrwałej stabilnej pracy itd.) zalecamy stosowanie termometrów oporowych o mniejszej tolerancji. (np. 1/3 DIN, 1/10 DIN lub klasa A wg DIN EN 60751)

Wartości oporu oraz dokładność pomiarowa naszych termometrów oporowych zgodne są z normą DIN EN 60751.

Powrót do góry