05-TKT

Termopary z osłoną ceramiczną

Termopary głowicowe z osłoną ceramiczną (Seria 05-TKT) używane są głównie do pomiaru temperatury w mediach gazowych do +1800°C.

Więcej

 

Termopary te stosowane są głównie w mediach gazowych do +1800°C. W tych wysokich temperaturach często powstaje środowisko korozyjne i ścierne. Rury ochronne z wysokiej jakości, odpornej na wysoką temperaturę ceramiki technicznej są idealne do tego rodzaju warunków pracy. Aby w jak największym stopniu zapobiec lub osunąć w czasie zatrucie wkładu substancjami pochodzącymi z mierzonej atmosfery, zalecamy stosowanie gazoszczelnej ceramiki wysokiej jakości. Jedną z dodatkowych opcji wykonania jest umieszczenie otworu referencyjnego w głowicy, który umożliwia okresową, szybką kontrolę poprawności pomiaru oraz kalibrację podczas trwania procesu.

Informacje techniczne

Pomiar i regulacja procesu może wymagać użycia sprzętu odpornego na ścierani i korozję. Między innymi z tego powodu osłony termometryczne wykonane są z wysokiej jakości ceramiki technicznej odpornej na wysoką temperaturę. Metale często nie będą  w stanie wytrzymać takich warunków pracy.

 

Oprócz ceramiki technicznej stosowanej w przemyśle (o zawartości  nawet do 99,8% Al2O3) oferujemy kompozyty beztlenowe oraz inne indywidualne rozwiązania z materiałów          o różnych gabarytach.

Konstrukcje produktów tej serii mogą również zawierać dodatkowe wewnętrzne osłony ceramiczne, które w większości przypadków  zwiększają wytrzymałość na zginanie oraz całkowitą żywotność.

Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy zależy zarówno od warunków pomiarowych, właściwości ściernych i korozyjnych medium oraz sposobu montażu termopary (poziomy / pionowy).

Napięcia termoelektryczne i tolerancje naszych termopar są zgodne z normą DIN EN 60584.

 Charakterystyka najczęściej używanych osłon ceramicznych 

  Jednostka Ceramika
porowata
Ceramika 
610
Tlenek
aluminium
Oznaczenie / C530 C610 C799
Odporność na szok termiczny / bardzo dobra

umiarkowana 
do dobrej

umiarkowana
Szczelność / porowata gazoszczelna gazoszczelna
Maksymalna temperatura pracy ciągłej °C 1650 1600 1850
Zawartość Al2O3 % 73-75 60 99,7
Gęstość objętościowa g*m3 2,35 2,5 3,8-3,93
3-punktowa wytrzymałość na zginanie MPa 35 120 300
Moduł-C GPa 60 110 370

Maksymalne temperatury stosowania dla par termoelektrycznych Platinum-Rod-Platinum

Typ termopary

Średnica Temperatura 
maksymalna
S 0,35 mm 1350°C
S 0,50 mm 1600°C
R 0,35 mm 1350°C
R 0,50 mm 1600°C
B 0,35 mm 1600°C
B 0,50 mm 1800°C

Typowe obszary zastosowań (05-TKT)