15-TKM

Termopary płaszczowe w osłonie ceramicznej

Termopary z osłoną ceramiczną i płaszczowym wkładem pomiarowym (15-TKM) są powszechnie używane do pomiarów temperatury do 1200°C, głównie w mediach gazowych.

Więcej

 

Maksymalna temperatura procesowa dla tej serii termopar wynosi  1200 °C. Ograniczenie to w porównaniu do serii 05-TKT (Termopary  z osłona ceramiczną) wynika z materiału izolacji wkładu pomiarowego. termopary te są często stosowane w przemyśle materiałów budowlanych.

Specyfikacja techniczna

W konstrukcji tej serii termopar wykorzystywane są powszechnie stosowane termopary płaszczowe jak i wkłady termoparowe, w tym z materiałów szlachetnych oraz dostępne w naszej ofercie osłony ceramiczne. Budowa taka łączy w sobie zalety termopar płaszczowych i osłon ceramicznych.

Dodatkowo, wymienne wkłady pomiarowe są odporne na zmiany temperatury, drgania i przypadkowe uderzenia przy ich wymianie.

W dodatku, kompaktowe rozmiary wkładów płaszczowych w porównaniu do standardowych rozwiązań na bazie drutu stwarzają możliwość umieszczenia w osłonie dodatkowego, referencyjnego wkładu pomiarowego celem weryfikacji, kalibracji czujnika na obiekcie.

Podczas pomiarów często dochodzi do zużycia eksploatacyjnego z powodu korozji i ścierania, którego nie są w stanie wytrzymać nawet wysokogatunkowe metalowe rury ochronne. W tych warunkach czujniki z osłonami wykonanymi z żaroodpornej, technicznej ceramiki pozwalają w wielu przypadkach na wydłużenie czasu poprawnej pracy.  

Napięcia termoelektryczne i tolerancje naszych termopar płaszczowych (z izolacją mineralną) są zgodne z normą DIN EN 60584, klasa 1.

Charakterystyka najczęściej używanych osłon ceramicznych 

  Jednostka Ceramika
porowata
Ceramika 
610
Tlenek
aluminium
Oznaczenie / C530 C610 C799
Odporność na szok termiczny / bardzo dobra

umiarkowana 
do dobrej

umiarkowana
Szczelność / porowata gazoszczelna gazoszczelna
Maksymalna temperatura pracy ciągłej °C 1650 1600 1850
Zawartość Al2O3 % 73-75 60 99,7
Gęstość objętościowa g*m3 2,35 2,5 3,8-3,93
3-punktowa wytrzymałość na zginanie MPa 35 120 300
Moduł-C GPa 60 110 370

Maksymalne temperatury stosowania dla par termoelektrycznych Platinum-Rod-Platinum

Typ termopary Średnica Temperatura
maksymalna
S 0,35 mm 1350°C
S 0,50 mm 1600°C
R 0,35 mm 1350°C
R 0,50 mm 1600°C
B 0,35 mm 1600°C
B 0,50 mm 1800°C

Typowe zastosowana tych termopar