18-TKL

Termopary miniaturowe oraz laboratoryjne

Termopary miniaturowe i laboratoryjne (18-TKL)  dedykowane są do pomiarów temperatury w mediach ciekłych i gazowych w zakresie temperatur od 200°C do 1800°C. Charakteryzują się  małogabarytową, zwartą konstrukcję oraz specjalnymi złączami czy głowicami przyłączeniowymi.

Więcej

 

 Termopary tej serii posiadają ceramicznie izolowane wkłady pomiarowe oraz ceramiczną rurę ochronną. Maksymalna temperatura dla tej serii termopar wynosi 1800°C, a maksymalne dopuszczalne ciśnienie 1 bar. Dostępna jest szeroka gama przyłączy procesowych do ich montażu. Ze względu na zwartą konstrukcję termopary te charakteryzują się krótkim czasem reakcji. Miniaturowe i laboratoryjne termopary są często stosowane w stosunkowo małych piecach ceramicznych i laboratoryjnych. Aby zapobiec zatruciu par metali szlachetnych, zalecamy stosowanie osłon z gazoszczelnej ceramiki.

Specyfikacja techniczna

Termopary miniaturowe i laboratoryjne różnią się od konwencjonalnych konstrukcji termoelementów bardzo małymi wymiarami, są lekkie i mają różne możliwości montażu. Zapewniają również dokładne pomiary temperatury w instalacjach o ograniczonym dostępie.  Dzięki swojej charakterystycznej konstrukcji czujniki te mają również bardzo krótkie czasy reakcji.

Istnieje znaczne niebezpieczeństwo "zatrucia" termopar z metali szlachetnych w termoparach miniaturowych i laboratoryjnych przez substancje które znajdują się w spalinach, dyfundujące przez osłony lub złącza. Aby uniknąć tego typu wpływów, zalecamy stosowanie wersji z użyciem gazoszczelnej ceramiki.

Materiały termiczne stosowane przez GÜNTHER GmbH do budowy termopar miniaturowych i laboratoryjnych są zgodne z normą DIN EN 60584

Charakterystyka najczęściej używanych osłon ceramicznych 

  Jednostka Ceramika
porowata
Ceramika 
610
Tlenek
aluminium
Oznaczenie / C530 C610 C799
Odporność na szok termiczny / bardzo dobra

umiarkowana 
do dobrej

umiarkowana
Szczelność / porowata gazoszczelna gazoszczelna
Maksymalna temperatura pracy ciągłej °C 1650 1600 1850
Zawartość Al2O3 % 73-75 60 99,7
Gęstość objętościowa g*m3 2,35 2,5 3,8-3,93
3-punktowa wytrzymałość na zginanie MPa 35 120 300
Moduł-C GPa 60 110 370

 

Maksymalne temperatury stosowania dla par termoelektrycznych Platinum-Rod-Platinum

Typ termopary Średnica Temperatura 
maksymalna 
S 0,35 mm 1350°C
S 0,50 mm 1600°C
R 0,35 mm 1350°C
R 0,50 mm 1600°C
B 0,35 mm 1600°C
B 0,50 mm 1800°C

Application areas of these types of Thermocouples: