Gt 5333Bl

Przetwornik temperatury przeznaczony do montażu w głowicy czujnika. Wyposażony jest w 1 wejście pomiarowe dla czujników rezystancyjnych jak Pt100, Pt1000 oraz wyjście analogowe prądowe w zakresie 4...20mA. Zakres przetwarzania, jak i inne parametry, np. sygnalizacja przekroczenia zakresu lub uszkodzenia sensora pomiarowego konfigurowane są z komputera poprzez dedykowane oprogramowanie oraz interfejs komunikacyjny.

Więcej

 

Głowicowy przetwornik temperatury GT 5333BL

  • 1 wejście pomiarowe, konfigurowalne dla czujników oporowych Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, lub rezystancji R [Ohm] 
  • Połączenie czujnika 2- lub 3-przewodowe
  • Wyjście analogowe 4...20mA
  • Sygnalizacja uszkodzenia sensora wg NAMUR NE 43
  • Opcja dokładnej kalibracji procesowej

Funkcjonalność

Podstawowy przetwornik temperatury stosowany w głowicowych czujnikach rezystancyjnych Pt100 lub Pt1000.  Konwertuje sygnał oporowy z czujnika na ustandaryzowany sygnał prądowy 4...20mA w ustawionym zakresie (np. 0...100°C). Dostarcza również informacji odnośnie przekroczenia ustawionego zakresu pomiarowego lub zwarcia / przerwy w obwodzie sensora poprzez zdefiniowaną wartość prądu wyjścia w zakresie od 3,5mA do 23mA. Ustawiany czas odpowiedzi umożliwia tłumienie niepożądanych wartości chwilowych, usprawniając dalszy proces regulacji i monitoringu temperatury.

 Specyfikacja techniczna

Miejsce montażu Głowica czujnika
Wejście pomiarowe Czujniki rezystancyjne RTD, potencjometry
Wejście RTD Pt100, Pt500, Pt1000, Pt50...Pt1000 wg IEC 60751, Ni100, Ni1000, Ni50...Ni1000
Sposób połączenia sensora 2- lub 3-przewodowe
Sygnał wyjściowy 4 - 20 mA
Napięcie zasilania 8 do 35V DC 
Zatwierdzenia, dopuszczenia CE

Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem i / lub masz pytania na jego temat, zapraszamy do kontaktu z nami.