Home O Firmie Nowości Oświadczenie

Oświadczenie

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DZIAŁALNOŚCI FIRMY
W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA SARS-Co-V2

 

W związku z epidemią koronawirusa (SARS-CoV-2) pragniemy poinformować o podjętych przez nas środkach i ich wpływie na nasza działalność.

W ostatnim czasie zainicjowaliśmy kilka działań chroniących naszych Pracowników oraz w celu zachowania zdolności i ciągłości operacyjnej naszej firmy. Dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować wpływ epidemii na naszą działalność biznesową.

Nasi Pracownicy
Wprowadziliśmy środki zapewniające pracownikom możliwość pracy zdalnej oraz wprowadziliśmy zmianowy tryb pracy. Działania te mają na celu zmniejszenie ryzyka zarażania i rozprzestrzeniania się wirusa. Oznacza to między innymi, że:

• pracujemy na 2 zmiany, od 6:00 do 14:00 oraz od 14:00 do 22:00. W tym czasie działają wszystkie działy naszej firmy, w tym produkcja, dział sprzedaży oraz logistyka;
• nadal jesteśmy dostępni pod tymi samymi numerami telefonów oraz adresami poczty elektronicznej;
• przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu przeprowadzane są dodatkowe czynności czyszczące oraz dezynfekcyjne;
• zmiana pracowników z pierwszej na drugą zmianę odbywa się przy braku ich bezpośredniego kontaktu;
• nasi terenowi przedstawiciele i doradcy techniczni pracują z domu i nie odwiedzają Klientów;
• nie przyjmujemy gości w naszej firmie.


Nasze produkty i ich dostawy
Aby uniknąć zakłóceń w dostawach części do naszej produkcji, zwiększyliśmy zapasy tych części oraz monitorujemy sytuacje u naszych dostawców i w pozostałych zakładach produkcyjnych grupy Günther.
Dzięki tym środkom mamy nadzieję utrzymania ciągłości produkcji i dostaw towaru.
Nasze dostosowane do bieżących warunków metody pracy mają jednak wpływ na wydajność naszej produkcji oraz czas obiegu informacji. Dokładamy wszelkich starań, aby wywiązywać się z istniejących umów na dostawy, należy jednak założyć, że czasy dostawy produktów z zamówień mogą się wydłużyć. W przypadku zaistnienia zmian wobec już realizowanych zleceń oczywiście będziemy Państwa o tym informować.


Mamy nadzieję, że wprowadzone przez nas zmiany zminimalizują wpływ pandemii na naszą działalność biznesową. Liczymy na zrozumienie i życzymy dużo zdrowia w tym niespokojnym okresie.

 

Guenther Polska Sp. z o.o.
Długołęka 30.03.2020