Home INFORMACJE TECHNICZNE Termopary 4. Wybór typu termopary

INFORMACJE TECHNICZNE

4. Wybór typu termopary

Platyna-Rod-Platyna (Pt-RhPt) Typ S, Typ R

 • zakres temperatur 0 - 1600°C
 • niski współczynnik napięcia termoelektrycznego
 • wysoka dokładność i powtarzalność wykonania
 • wysoka odporność na utlenianie i korozję również w wysokich temperaturach

Nikiel-Chrom-Nikiel (NiCr-Ni) Typ K

 • zakres temperatur -200 - 1200°C
 • niski współczynnik napięcia termoelektrycznego
 • względnie wysoka dokładność i odporność 
 • wystarczająca linearność krzywej napięcia termoelektrycznego
 • od 600 stopni skalowanie w związku z utlenianiem

Żelazo Miedź-Nikiel (Fe-CuNi) Typ J

 • zakres temperatur -40 - 750°C
 •  wysoki współczynnik napięcia termoelektrycznego
 • żelazo silnie podatne na korozję
 • brak trwałości własności termoelektrycznych wraz z upływem czasu

Wymogi ogólne dotyczące termopar:

 • wysoki współczynnik napięcia termoelektrycznego
 • liniowy przebieg krzywej napięcia termoelektrycznego
 • trwałość własności termoelektrycznych wraz z upływem czasu
 • odporność na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne
 • odporność na korozję
 • możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur 
 • korzystne zachowania dynamiczne

Typy U i L podlegają normie DIN 43710 i powinny być stosowane, o ile to możliwe, jedynie w starych instalacjach.

Napięcia termoelektryczne par przewodów określone na podstawie ITS 90 wskazano w mV/°C na podstawie tabel normy DIN EN 60584-1.