Home INFORMACJE TECHNICZNE Termopary 2. Termopary zgodne z normą DIN EN 60584

INFORMACJE TECHNICZNE

2. Termopary zgodne z normą DIN EN 60584

Spośród szerokiej gamy możliwych połączeń przewodów termoparowych (na dzień dzisiejszy w technologiach pomiaru temperatury odnotowano ponad 300 możliwych par materiałów do wykonania przewodów) do pomiaru temperatury w warunkach przemysłowych stosuje się kilka podstawowych połączeń materiałowych. Napięcie termoelektryczne w przypadku tych połączeń plasuje się w zakresie od 5 mV/°C do ok. 100 mV/°C.

Materiały właściwe do stosowania w przemysłowym pomiarze temperatury określono w normie DIN EN 60584-1. Napięcia termoelektryczne wskazane w normie odnoszą się do punktów porównawczych o temperaturze 0°C.

Materiały właściwe do stosowania w pomiarze temperatury klasyfikowane są według napięcia termoelektrycznego zazwyczaj w porównaniu z platyną jako metalem referencyjnym.

Tab. 1: Napięcie termoelektryczne; Punkt pomiarowy = 100°C.

Tab. 1: Napięcie termoelektryczne; Punkt pomiarowy = 100°C.

Rys.3 Termopara NiCr-Ni

Rys.3 Termopara NiCr-Ni