Home INFORMACJE TECHNICZNE Termopary 5. Dokładność pomiarowa dla termopar

INFORMACJE TECHNICZNE

5. Dokładność pomiarowa dla termopar

Dokładność pomiarowa termopar zestawionych w normie DIN EN 60584-1 określona została w normie DIN EN 60584-2.

Dokonano podziału termoelementów na trzy podstawowe grupy:

  • grupa 1 i 2 dla zakresów temperatur > -40°C
  • grupa 3 dla temperatur ujemnych do -200°C
Typ Zakres                 Klasa 1     Zakres                 Klasa 2     Zakres                 Klasa 3    
K -40...1000°C     ±1,5°C lub ±0,004*|t| -40...1200°C     ±2,5°C lub ±0,0075*|t| -200...40°C       ±2,5°C lub ±0,015*|t|
J -40...750°C       ±1,5°C lub ±0,004*|t| -40...750°C       ±2,5°C lub ±0,0075*|t| -----
S/R 0...1600°C        ±1,0°C lub
±[1,0+0,003*(t-1100)]
0...1600°C        ±1,5°C lub ±0,0025*|t| -----
B ----- 600...1700°C    ±0,0025*|t| 600...1700°C     ±4°C lub ±0,005*|t|
N -40...1000°C     ±1,5°C lub ±0,004*|t| -40...1200°C     ±2,5°C lub ±0,0075*|t| -200...40°C       ±2,5°C lub ±0,015*|t|
T -40...350°C       ±0,5°C lub ±0,004*|t| -40...350°C       ±1,0°C lub ±0,0075*|t| -200...40°C       ±1,0°C lub ±0,015*|t|
E -40...800°C       ±1,5°C lub ±0,004*|t| -40...900°C       ±2,5°C lub ±0,0075*|t| -200...40°C       ±2,5°C lub ±0,015*|t|

Tab. 2 Dokładność pomiarowa termopar zgodnie z normą DIN EN 60584-2

|t| = wartość bezwględna temperatury

1) dokładność pomiarowa jest to wartość ustalona w °C lub podana w procentach, odnosząca się do faktycznie zmierzonej temperatury w °C. Przyjmuje się wyższą z dwóch wskazanych wartości.

2) termopary i przewody termoparowe dostarczane są zazwyczaj w takiej formie, że dokładność pomiarowa wskazana w powyższej tabeli zachowana jest dla zakresów temperatury wyższych niż -40 °C. W temperaturach niższych niż -40 °C odchylenia dla termopar wykonanych z tego samego materiału mogą być wyższe, niż dokładność pomiarowa wskazana dla klasy 3. W przypadku konieczności zastosowania termopar, które zachowują dokładność pomiarową wskazaną dla klasy 1, 2  i/lub klasy 3, konieczne jest wskazanie tego w zamówieniu, bowiem w takich przypadkach konieczne jest dokonanie wyboru specjalnych materiałów do wykonania termopary.