INFORMACJE TECHNICZNE

7. Dokładność pomiarowa

Dopuszczalne tolerancje błędów rezystorów określono w normie DIN EN 60751 w podziale na dwie klasy:

  Klasa A Klasa B
Max. odchyłka w 0°C (+/-) 0,15°C 0,3°C
Max. odchyłka w 200°C (+/-) 0,55°C 1,3°C
Max. odchyłka w 400°C (+/-) 0,95°C 2,3°C
Max. odchyłka w 600°C (+/-) 1,35°C 3,3°C

Tab.7 Dopuszczalne odchyłki graniczne rezystancji czujnika platynowego zgodnie z DIN EN 60751

Rys. 7. Maks. dopuszczalne wartości graniczne

Rys. 7. Maks. dopuszczalne wartości graniczne

W przypadku dokładności pomiarowej, która ustalana jest między producentem, a odbiorcą, stosuje się np. 1/3 DIN (czyli rezystory, charakteryzujące się dokładnością pomiarową o wartości jednej trzeciej norm wskazanych w DIN) – w zamówieniu należy podać zakres temperatury pracy dla czujnika.