Home INFORMACJE TECHNICZNE Termometry rezystancyjne 4. Termometry oporowe na nośnikach ceramicznych

INFORMACJE TECHNICZNE

4. Termometry oporowe na nośnikach ceramicznych

Zakres temperatur, w jakich czujniki te mogą być stosowane: od 70°C do +500°C, a w przypadku typów specjalnych -196°C do +500°C.

Warstwa platyny konieczna do pomiaru temperatury nanoszona jest na czujnik jedną z następujących metod:

  • w technologii sitodruku
  • w technologii osadzania z fazy gazowej
  • w technologii napylania

W przypadku wszystkich trzech powyższych technologii możliwe jest laserowe kształtowanie opornika.

W przypadku technologii pierwszej, możliwe jest także nadrukowanie opornika od razu.

W przypadku technologii cienkowarstwowych do kształtowania oporników stosuje się obecnie – podobnie jak w przypadku półprzewodników - fotolitografię i napylanie.

Precyzyjna obróbka jest zawsze wykonywana przy użyciu lasera. W tym przypadku, w produkcji wykorzystywane są tak zwane przewody skracane lub wyrównawcze o różnej długości (a co za tym idzie o różnej rezystancji) w formie meandrów, które aktywowane są w razie konieczności poprzez przerwanie głównego przewodu.

Rys. 4. Warstwowe oporniki pomiarowe

Rys. 4. Warstwowe oporniki pomiarowe

Rys. 5. Budowa czujnika oporowego osłonowego

Rys. 5. Budowa czujnika oporowego osłonowego

Powierzchnia meandrów pokryta jest stopionym szkłem.
Rezystory te są w normalnych warunkach odporne na wahania temperatury.

Histeraza tych oporników ma podobny charakter jak w przypadku czujników szklanych. Rezystory warstwowe są niewielkich rozmiarów – liczą kilka milimetrów – i stanowią najtańszy typ spośród wszystkich termometrów oporowych, zapewniając jednocześnie dość dobrą dokładność pomiarową.