Home INFORMACJE TECHNICZNE Termometry rezystancyjne 2. Czujniki oporowe nawinięte na elementy szklane

INFORMACJE TECHNICZNE

2. Czujniki oporowe nawinięte na elementy szklane

Zakres temperatury, w zależności od rodzaju szkła od -196°C do +350°C lub 20°C do 450°C
W przypadku tego rodzaju rezystorów platynowy drut oporowy nawinięty jest bifilarnie na pręt lub rurkę szklaną i dostosowany do żądanej tolerancji (dokładność pomiarowa).

Na tej cewce natapia się kolejną rurkę szklaną.
Rozróżnia się rezystory szklane wykonane ze szkła hartowanego i miękkiego.
Oporniki szklane ze szkła hartowanego stosuje się w temperaturach od 20°C do  +450°C . Są one szczególnie odporne na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne. Ponadto charakteryzują się niezwykle szybkim czasem reakcji, bowiem cewka pomiarowa znajduje się zaraz pod powierzchnią szkła.  Wadą natomiast jest to, że rezystory te ze względu na różne wartości współczynnika rozszerzalności szkła hartowanego oraz platyny mają skłonność do histerezy. Ponadto od temperatury 350°C szkło staje się przewodnikiem elektrycznym, powodując tym samym zaniżanie pomiaru temperatury.

Oporniki z miękkiego szkła nie wykazują żadnych skłonności do histerezy, bowiem platyna i miękkie szkło rozszerzają się w tym samym stopniu. Maksymalna temperatura w jakiej stosuje się tego rodzaju rezystory nie przekracza +350°C.

Oporniki pomiarowe z miękkiego szkła można wytwarzać w bardzo niewielkich rozmiarach, dlatego też nadają się szczególnie do zastosowań w czujnikach małych i laboratoryjnych, jak również do pomiarów powierzchniowych w sytuacjach, gdy konieczne jest dokonanie pomiaru przy zachowaniu minimalnej odległości pomiędzy czujnikiem a mierzonym obiektem. Oporniki te – ze względu na swoją budowę – można zanurzać bezpośrednio w mierzonym medium tak jak np. w przypadku czujników laboratoryjnych zanurzanych w cieczach.

Termometry oporowe są w dużej mierze niewrażliwe na oscylacje/wibracje.

Rys. 2 Czujniki oporowe nawinięte na elementy szklane

Rys. 2 Czujniki oporowe nawinięte na elementy szklane