Home INFORMACJE TECHNICZNE Termometry rezystancyjne 3. Czujniki oporowe nawinięte na elementy ceramiczne

INFORMACJE TECHNICZNE

3. Czujniki oporowe nawinięte na elementy ceramiczne

Zakres temperatur, w jakich czujniki te mogą być stosowane – zależnie od typu – obejmuje od -196°C do 850°C. Ceramiczne termometry oporowe oferowane są w wykonaniach z jednym, dwoma lub trzema obwodami pomiarowymi. Główną zaletą tego typu czujników jest możliwość stosowania ich w temperaturach od -196°C do 850°C.

Nośniki oporowe składają się z ceramicznej kapilary wyposażonej w 2-, 4 lub 6 otworów. W dwóch położonych obok siebie kapilarach umieszcza się dwa połączone na jednym końcu oporowe kable platynowe. Po dokonaniu wyrównania do wymaganej tolerancji, kable spawa się na wolnych końcach, przestrzeń niewykorzystana wewnątrz termometrów wypełniana jest pyłem ceramicznym, a otwarte końce rurek zostają zasklepione.

Budowa tego rodzaju czujników ma na celu zapewnienie jak największej odporności na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne.

Ze względu na to, iż oporniki umieszczone są swobodnie w kapilarach, ceramiczne termometry oporowe z jednej strony nie wykazują skłonności do histerezy, z drugiej jednak są dość wrażliwe na wstrząsy.
Ceramiczne termometry oporowe charakteryzują się najwyższą dokładnością pomiarową wśród wszystkich termometrów oporowych, dlatego też stosowane są w najbardziej wymagających warunkach pomiarowych.

Rys. 3 Czujniki oporowe nawinięte na elementy szklane

Rys. 3 Czujniki oporowe nawinięte na elementy szklane