Home INFORMACJE TECHNICZNE Przewody kompensacyjne i termoparowe 2. Oznaczanie przewodów termoparowych i kompensacyjnych

INFORMACJE TECHNICZNE

2. Oznaczanie przewodów termoparowych i kompensacyjnych

Oznaczanie przewodów termoparowych i kompensacyjnych odpowiednimi kolorami zostało szczegółowo określone w normie DIN EN 60584-3. Norma ta pozwala na ograniczenie ryzyka pomyłki i zmiany polaryzacji. Maksymalna temperatura pracy przewodów zależy m.in. od materiału, z jakiego wykonana została izolacja przewodu, dlatego też konieczne jest przestrzeganie specyfikacji wskazanych w kartach katalogowych produktów.

Insulating Materials Max. Temperature
PVC 105°C
TPE-0 130°C
ECTFE 135°C
ETFE 155°C
Silicone 180°C
FEP 205°C
MFA 235°C
PFA 260°C
E-Glass Fiber 400°C
R-Glass Fiber 700°C
Silica 1000°C
Nextel 1200°C

III. Odporności na temperaturę różnych materiałów izolacyjnych przewodów termoparowych i kompensacyjnych