Home INFORMACJE TECHNICZNE Termometry rezystancyjne 13. Rodzaje podłączeń rezystorów pomiarowych

INFORMACJE TECHNICZNE

13. Rodzaje podłączeń rezystorów pomiarowych

a. POŁĄCZENIA DWUPRZEWODOWE

Czujnik ma dwa przyłącza, do których podłączony jest kabel dwużyłowy w celu zapewnienia sterowania. Problem w tym przypadku polega na tym, że przewody mają własny opór elektryczny, który zwiększa opór całkowity i w ten sposób – w zależności od długości czujnika – prowadzi do zwiększenia w mniejszym lub większym stopniu wyniku pomiaru oporu całego czujnika.

Aby skompensować ten efekt konieczne jest sprawdzenie oporu na przewodach i wprowadzenie wyniku jako wielkość korekcyjną w systemie sterowania czujnikiem. W praktyce – w związku z powyższym – termometry oporowe 2-przewodowe rzadko dają dokładne wyniki pomiarowe. Opór własny przewodów zmienia się także w sytuacji zmiany temperatury otoczenia i/lub wilgotności powietrza.

Termometry oporowe tego rodzaju stosowane są zatem jedynie do pomiaru temperatury w warunkach, gdy nie ma konieczności zapewnienia tolerancji mniejszej niż kilka stopni, np. wody do chłodzenia.

W przypadku czujników oporowych o wysokiej wartości omowej (Pt500, Pt1000) błąd pomiarowy ulega zmniejszeniu odpowiednio o współczynnik 5 lub 10, dzięki czemu pomiar – w kontrolowanych warunkach – jest nieco dokładniejszy.

Rys.13: obwód dwuprzewodowy

Rys.13: obwód dwuprzewodowy

b. POŁĄCZENIA TRÓJPRZEWODOWE

Termometry oporowe wykonane z technice trójprzewodowej działają w taki sam sposób jak czujniki dwuprzewodowe, jednak nie ma konieczności dokonywania korekty o oporność przewodów.

Dodatkowy przewód łączy się z przyłączem opornika pomiarowego. W ten sposób powstaje drugi obieg pomiarowy, który stale wskazuje bieżący opór samych przewodów. W jednostce kontrolnej pomiar ten jest automatycznie odejmowany od wartości pomiaru dokonanego przez cały czujnik. Pozwala to na natychmiastowe wskazanie faktycznego pomiaru oporu przez czujnik.

Rys.14: obwód trójprzewodowy

Rys.14: obwód trójprzewodowy

c. POŁĄCZENIA CZTEROPRZEWODOWE

W przeciwieństwie do połączeń trójprzewodowych, gdzie badany jest opór tylko jednego z dwóch przewodów pomiarowych czujnika, w połączeniach czteroprzewodowych mierzone są opory obu przewodów łączących. Wyniki pomiaru są zatem zawsze bardzo dokładne, nawet wówczas, gdy każdy z przewodów pomiarowych w czujniku wykazuje różny opór własny.

Rys. 15: obwód czteroprzewodowy

Rys. 15: obwód czteroprzewodowy