13. Rodzaje podłączeń rezystorów pomiarowych

a. Połączenia dwuprzewodowe

Czujnik ma dwa przyłącza, do których podłączony jest kabel dwużyłowy w celu zapewnienia sterowania. Problem w tym przypadku polega na tym, że przewody mają własny opór elektryczny, który zwiększa opór całkowity i w ten sposób – w zależności od długości czujnika – prowadzi do zwiększenia w mniejszym lub większym stopniu wyniku pomiaru oporu całego czujnika.

Aby skompensować ten efekt konieczne jest sprawdzenie oporu na przewodach i wprowadzenie wyniku jako wielkość korekcyjną w systemie sterowania czujnikiem. W praktyce – w związku z powyższym – termometry oporowe 2-przewodowe rzadko dają dokładne wyniki pomiarowe. Opór własny przewodów zmienia się także w sytuacji zmiany temperatury otoczenia i/lub wilgotności powietrza.

Termometry oporowe tego rodzaju stosowane są zatem jedynie do pomiaru temperatury w warunkach, gdy nie ma konieczności zapewnienia tolerancji mniejszej niż kilka stopni, np. wody do chłodzenia.

W przypadku czujników oporowych o wysokiej wartości omowej (Pt500, Pt1000) błąd pomiarowy ulega zmniejszeniu odpowiednio o współczynnik 5 lub 10, dzięki czemu pomiar – w kontrolowanych warunkach – jest nieco dokładniejszy.

Rys.13 obwód dwuprzewodowy

Rys.13 obwód dwuprzewodowy

b. Połączenia trójprzewodowe

Termometry oporowe wykonane z technice trójprzewodowej działają w taki sam sposób jak czujniki dwuprzewodowe, jednak nie ma konieczności dokonywania korekty o oporność przewodów.

Dodatkowy przewód łączy się z przyłączem opornika pomiarowego. W ten sposób powstaje drugi obieg pomiarowy, który stale wskazuje bieżący opór samych przewodów. W jednostce kontrolnej pomiar ten jest automatycznie odejmowany od wartości pomiaru dokonanego przez cały czujnik. Pozwala to na natychmiastowe wskazanie faktycznego pomiaru oporu przez czujnik.

Rys.14 obwód trójprzewodowy

Rys.14 obwód trójprzewodowy

c. Połączenia czteroprzewodowe

W przeciwieństwie do połączeń trójprzewodowych, gdzie badany jest opór tylko jednego z dwóch przewodów pomiarowych czujnika, w połączeniach czteroprzewodowych mierzone są opory obu przewodów łączących. Wyniki pomiaru są zatem zawsze bardzo dokładne, nawet wówczas, gdy każdy z przewodów pomiarowych w czujniku wykazuje różny opór własny.

Rys.15 obwód czteroprzewodowy

Rys.15 obwód czteroprzewodowy

Powrót do góry