6. Maksymalne temperatury aplikacji termopar

Szczególne znaczenie dla określenia maksymalnej temperatury zastosowania termopary, obok temperatury dla określonej średnicy przewodu określonej w tabelach normy DIN EN 60584, mają warunki medium, w jakim czujnik ma pracować, a w przypadku czujników płaszczowych – materiał, z jakiego wykonana jest osłona płaszczowa.
W VDI/VDE 3511 ark. 2 przedstawiono zalecenia pomocne przy wyborze średnicy przewodów, a w odniesieniu do termopar płaszczowych – także średnica zewnętrzna i materiał z jakiego wykonuje się osłony płaszczowe:

Tab. 3 Maksymalne temperatury aplikacji w °C kabli termoparowych zgodnie z normą DIN 43712

Tab. 3 Maksymalne temperatury aplikacji w °C kabli termoparowych zgodnie z normą DIN 43712

Tab. 4 Maksymalne temperatury aplikacji w °C termopar w osłonach zgodnie z normą DIN 43712

Tab. 4 Maksymalne temperatury aplikacji w °C termopar w osłonach zgodnie z normą DIN 43712

Płaszczowe czujniki termoparowe z termoparami typu R, S lub B należy stosować w temperaturach powyżej 1000 °C tylko przez bardzo krótki czas, bowiem w wyniku katalitycznego oddziaływania platyny w atmosferze zredukowanej dochodzi do redukcji tlenku metalu (MgO) materiału, z którego wykonana jest izolacja.

Platyna reaguje z magnezem i krzemem, co prowadzi do zmiany napięcia termoelektrycznego.

Powrót do góry