4. Wybór typu termopary

Platyna- RodPlatyna (Pt-RhPt) typ S, typ R

 • Zakres temperatur 0 - 1300°C
 • Niski współczynnik napięcia termoelektrycznego
 • Wysoka dokładność i powtarzalność wykonania
 • Wysoka odporność na utlenianie i korozję również w wysokich temperaturach

Nikiel-Chrom- Nikiel (NiCr-Ni) typ K

 • Zakres temperatur -200 - 1000°C
 • Niski współczynnik napięcia termoelektrycznego
 • Względnie wysoka dokładność i odporność
 • Wystarczająca linearność krzywej napięcia termoelektrycznego
 • Od 600 stopni skalowanie w związku z utlenianiem

Żelazo-MiedźNikiel (Fe-CuNi) typ J

 • Zakres temperatur -250 - 700°C
 • Wysoki współczynnik napięcia termoelektrycznego
 • Żelazo silnie podatne na korozję
 • Brak trwałości własności termoelektrycznych wraz z upływem czasu

Wymogi ogólne dotyczące termopar:

 • Wysoki współczynnik napięcia termoelektrycznego
 • Liniowy przebieg krzywej napięcia termoelektrycznego
 • Trwałość własności termoelektrycznych wraz z upływem czasu
 • Odporność na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne
 • Odporność na korozję
 • Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur
 • Korzystne zachowania dynamiczne

Typy U i L podlegają normie DIN 43710 i powinny być stosowane, o ile to możliwe, jedynie w starych instalacjach.

Napięcia termoelektryczne par przewodów określone na podstawie ITS 90 wskazano w mV/°C na podstawie tabel normy DIN EN 60584-1.

Powrót do góry