8. Czas reakcji

Zgodnie z normą DIN EN 60751, istnieje konieczność podawania informacji na temat czasu reakcji rezystorów pomiarowych i termometrów (czas, w jakim temperatura spada o połowę wobec temperatury potencjalnej t0,5). Sygnał odpowiedzi czujnika na skok temperatury zostaje zapisany. Pomiar dokonywany jest w przepływie powietrza z prędkością 1 m/s oraz w wodzie płynącej z prędkością 0,4 m/s.

Czas reakcji w wodzie wynosi:

  • Szkło – opory pomiarowe: między 0,14 a 0,8 s
  • Ceramika – opory pomiarowe: między 0,2 a 0,4 s
  • Płaszcz – opory pomiarowe: między 0,1 a 0,3 s

Te duże zakresy wskazują, że wartości te są ściśle związane z konstrukcją rezystorów pomiarowych.

W przypadku wkładów pomiarowych wykonanych np. zgodnie z normą DIN 43762, ten czas reakcji wynosi między 6 a 9 s.

W przypadku czujników z wkładem pomiarowym wykonanych np. zgodnie z normą DIN 43772, ten czas reakcji wynosi między 36 a 40 s.

Zmiany te i zakresy zależne są od następujących czynników:

  • masy podgrzewanego materiału,
  • współczynników przewodności cieplnej między materiałami,
  • oporów energii cieplnej materiałów,
  • rozpraszania energii cieplnej termometru z kąpieli, w której dokonywany jest pomiar (wzdłużnie),
  • budowy wkładu pomiarowego w armaturze ochronnej.
Powrót do góry