Termopary z naspawanym kołnierzem zatrzymującym

Termopary z naspawanym kołnierzem zatrzymującym

Termopary z naspawanymi kołnierzami ochronnymi (13-TFL) są używane w pomiarach temperatury w mediach płynnych, gazowych takich jak powietrze, para wodna, woda czy oleje.

Szczególną cechą tych czujników jest kołnierz naspawany na tuleję ochronną, dzięki któremu zapewnione jest stabilne zamocowanie czujnika do ścian przewodów w instalacjach wysokiego lun niskiego ciśnienia np. w zakładach energetycznych.

Czujniki tego typu zawierają termoparę z izolacją ceramiczną lub wymienny wkład pomiarowy płaszczowy.

Preferowane miejsca instalacji:

  • Kontenery / zbiorniki i instalacje rurowe
  • Urządzenia i maszyny
  • Laboratoria
  • Instalacje pilotażowe
  • Technologie procesowe
  • Elektrownie i elektrociepłownie
  • Przemysł spożywczy
  • Przemysł maszynowy i instalacje przemysłowe

Napięcia termoelektryczne i klasy pomiarowe naszych termopar i wkładów pomiarowych odpowiadają standardom DIN EN 60584, części 1 i 2 Klasy 1, termopary typu L odpowiadają standardom DIN 43710.

Do zastosowań specjalnych dostarczamy także elementy płaszczowe wyższych klas, np. 1/3 DIN.

Powrót do góry