EKatech

EKatech – termopary do zadań specjalnych

Przewodność cieplna na poziomie osłony z metalu, wysoka wytrzymałość mechaniczna, niesamowita odporność na ścieranie, niespotykana żywotność przy mediach agresywnych                                       aż do temperatury 1600 °C.
Czy to możliwe? Tak, to właśnie EKatech.

Odlewnictwo metali kolorowych

Termopary z osłonami EKatech pracują niezawodnie przez kilka lat zarówno w odlewnictwie aluminium,
jak również cynku, magnezu, miedzi czy brązu. Osłona jest niezwilżana dla metali kolorowych, nie poddaje się
korozji, nie zanieczyszcza stopionego metalu, może być używana w stopach zawierających sód, jest też odporna na szok termiczny. Termopary EKatech są polecane również wtedy, gdy termopara nie ma bezpośredniego styku z wytopem, ale powinna bezawaryjnie pracować w jego oparach (np. w piecach zawiesinowych, gdzie występuje agresywna atmosfera zawierająca związki siarki i węgla).

Hutnictwo

W wielkich piecach konieczna jest kontrola temperatury w kopułach, przy wytwarzaniu gorącego dmuchu
i kontroli przebiegu innych procesów przy wytwarzaniu stali. W aplikacjach, w których prawidłowy pomiar
zakłócają: wysoka temperatura (1100–1400 °C), mieszanina gazów zawierająca siarkę, bądź występujący
w niektórych procesach wodór, oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest gazoszczelność do 3 bar, termopary
z osłonami EKatech otwierają nowe perspektywy i umożliwiają redukcję kosztów.

Odlewnictwo szkła

Środowisko pracy w sklepieniach pieców w hutach szkła, szczególnie, gdy stosowane są palniki tlenowogazowe, zawiera bardzo agresywne spaliny i gazy, a temperatura pracy dochodzi do 1500 °C. Wytrzymałość mechaniczna termopar jest konieczna ze względu na ruchy pieca. Warto zatem także tutaj stosować termopary EKatech.

Energetyka

Zarówno w elektrowniach czy elektrociepłowniach, w kotłach opalanych olejem ciężkim, jak również w złożu
fluidalnym przy kotłach na biomasę, pomiary temperatury przed elektrofiltrem są utrapieniem służb utrzymania
ruchu. Występująca tutaj mieszanina mediów silnie ścierających i agresywnych powoduje, że standardowe
osłony metalowe – nawet grubościenne – nie pracują dłużej niż kilka tygodni. W takiej sytuacji zdecydowanie
racjonalnym wyborem staje się zastosowanie czujników EKatech, także w postaci termometru oporowego
z elementem pomiarowym Pt 100 w opcji z przetwornikiem.

Cementownie

W cementowniach pomiar temperatury również utrudniają silnie ścierające media. Osłony metalowe szybko ulegają przetarciu i zniszczeniu, a standardowe osłony ceramiczne z Al2O3 mają za słabą odporność mechaniczną i twardość. Zastosowanie termopar EKatech, z uwagi na ich wielomiesięczną żywotność i trwałość, pozwala zminimalizować koszty.

 

  

 

Powrót do góry