5. Dokładność pomiarowa dla termopar

Dokładność pomiarowa termopar objętych normą DIN EN 60584-1 określona została w normie DIN EN 60584-2. Dokładność pomiarową termoelementów podzielono na trzy podstawowe grupy:

  • Grupa 1 i 2 dla zakresów temperatur > -40°C
  • Grupa 3 dla temperatur ujemnych do -200°C
Tab. 2 Dokładność pomiarowa termopar zgodnie z normą DIN EN 60584-2”

Tab. 2 Dokładność pomiarowa termopar zgodnie z normą DIN EN 60584-2”

|t| = Wartość temperatury bez uwzględnienia znaku (+/-)

1) Dokładnością pomiarową jest ustalona wartość °C lub wartości procentowe odnoszące się do faktycznie zmierzonej temperatury w °C. Przyjmuje się wyższą z dwóch wskazanych wartości.

2) Termopary i przewody termoparowe dostarczane są zazwyczaj w takiej formie, że dokładność pomiarowa wskazana w powyższej tabeli zachowana jest dla zakresów temperatury wyższych niż -40 °C. W temperaturach niższych niż -40 °C odchylenia dla termopar wykonanych z tego samego materiału mogą być wyższe  niż dokładność pomiarowa wskazana dla klasy 3. W przypadku konieczności zastosowania termopar, które zachowują dokładność pomiarową wskazaną dla Klasy 1 i 2 / lub klasy 3, konieczne jest wskazanie tego w zamówieniu, bowiem w takich przypadkach konieczne jest dokonanie wyboru specjalnych materiałów do wykonania termopary.

Powrót do góry