Przewody kompensacyjne


Przewody kompensacyjne

Przewody kompensacyjne wykorzystywane są do łączenia termopar z punktem porównawczym. Przewody te wykonane są z materiałów zastępczych (substytutów), odmiennych od materiałów termopar, jakkolwiek w zasięgu dopuszczalnych temperatur (zgodnych z normą DIN 43722), posiadają takie same właściwości termoeletryczne. Zgodnie z zasadami działania obwodów jednorodnych, materiał pomiędzy punktem pomiaru, a punktem porównawczym nie może być różnorodny. Teoretycznie możliwe jest, by termopara sięgała aż do punktu porównawczego, lecz byłoby to - głównie ze względu na koszty - nieefektywne i dlatego też rodzaju rozwiązań nie stosuje się w praktyce.                                                                                                                                   

Rys. Przewody kompensacyjne typu S

Przewody kompensacyjne mogą posiadać różnorodne izolacje, ekrany, oploty, różną liczbę oraz przekrój przewodów ponadto mogą występować w formie drutu jak i linki. Przewody kompensacyjne oznaczane są literą C, która ustawiona jest za literą określającą typ termopary, np. KC dla przewodu kompensacyjnego do termopary  typu K.

 Rys. Budowa obwodu pomiarowego

Przewody termoparowe

Przewody termoparowe wykonywane są z tych samych materiałów, co odpowiadające im termopary.

Jeżeli połączymy żyły przewodów termoparowych z jednej strony, powstanie w ten sposób termopara co, stosowane jest np. przy pomiarach temperatury z dużej odległości.

Przewody termoparowe mogą posiadać różnorodne izolacje ekrany, oploty, różną liczbę oraz przekrój przewodów, ponadto mogą występować w formie drutu jak i linki. Przewody termoparowe oznaczane są literą X, która ustawiona jest za literą określającą typ termopary np. JX dla przewodu termoparowego typu J.

Oznaczanie przewodów termoparowych i kompensacyjnych

Oznaczanie przewodów termoparowych i kompensacyjnych odpowiednimi kolorami zostało szczegółowo określone w normie DIN EN 60584-3. Norma ta pozwala na ograniczenie ryzyka pomyłki i zmiany polaryzacji. Maksymalna temperatura pracy przewodów zależy m.in. od materiału, z jakiego wykonana została ilozacja przewodu, dlatego też konieczne jest przestrzeganie specyfikacji wskazanych w kartach katalogowych produktów.

Tolerancja i dokładność pomiarowa

Dokładność pomiarową przewodów termoparowych i kompensacyjnych określono szczegółowo w normie DIN 43713. Napięcia termoelektryczne z zachowaniem wskazanych zakresów temperatury odpowiadają napięciom termoelektrycznym odpowiednich termopar wg normy DIN EN 60584-1.                                                                  Odchylenia graniczne dla przewodów termoparowych i kompensacyjnych określono szczegółowo w normie DIN 43722.

Wyróżnia się dwie klasy dokładności:

Klasa 1, tylko przy przewodach termoparowych - są to zatem przewody wykonane z materiałów macierzystych. Klasa 2, obowiązująca zarówno dla przewodów termoparowych jak i kompensacyjnych, które wykonane są z materiałów zastępczych.

Przewody termoparowe i kompensacyjne firmy GUENTHER odpowiadają oznaczeniom kolorystycznym wg normy DIN 43722 z wyłączeniem przewodów termoparowych typu U i typu L, które opisane są w normie DIN 43714. Tolerancje natomiast odpowiadają klasie 2 normy DIN 43722. W przypadku termopar typu U i typu L obowiązują odchylenia graniczne wg DIN 43710 na poziomie ± 3 °C.

Dostarczamy ponad 200 rodzajów przewodów termoparowych i kompensacyjnych bezpośrednio z naszego magazynu.

Dla termopar typu B w zakresie temperatur do 100 °C mogą być stosowane przewody miedziane. Z tego powodu w normie DIN 43722 dla tego typu przewodów kompensacyjnych, nie są określone żadne odchylenia graniczne. Jeżeli przewody przyłączeniowe dla termopary typu B będą wykorzystywane w wyższych temperaturach, konieczne jest stosowanie dedykowanych przewodów kompensacyjnych. Tego typu przewody dostępne są na zamówienie.

Powrót do góry